Evropski parlament je danes z veliko večino sprejel resolucijo o novem večletnem finančnem okviru, lastnih sredstvih in načrtu za oživitev. Resolucijo je predlagalo 5 političnih skupin v Evropskem parlamentu.

 

Potrebovali bomo ogromno denarja

Evropski poslanci so se zavzeli za nov, ambiciozno zastavljen večletni finančni okvir, ki bo izpolnjeval dejanske potrebe ljudi. Evropska poslanka Romana Tomc je povedala: “Še pred izbruhom korona krize so bile razlike v pristopih, kako oblikovati večletni finančni okvir med državami in znotraj političnih skupin zelo velike. Korona kriza je razlike še poglobila. Jasno je, da bomo v EU v naslednjih letih potrebovali ogromno denarja, če želimo obdržati evropsko gospodarstvo konkurenčno in če želimo ohraniti visoke socialne in okoljske standarde.”

Komisijo so v resoluciji pozvali, naj predstavi tudi evropski sklad za oživitev gospodarstva vsaj v višini 1,5 bilijona EUR, ki se bo financiral preko obveznic brez dospetja z ničelno obrestno mero. Med izbruhom pandemije se je pokazalo, da je vsaka kriza ne samo drugačna, ampak tudi globja:

Romana Tomc: “Žal v tem trenutku ni soglasja ne o tem, kako naj bi sredstva zagotovili, niti o tem, na kakšen način naj bi jih porabili. Upam, da ne bo prevladal diktat močnejših držav, ampak da bomo našli kompromis in tako potrdili evropsko solidarnost. Korona obveznice so očitno padle v vodo, nikakor pa ne pristajamo na to, da bi se zmanjšala sredstva za politike in sklade, ki so ključnega pomena za razvoj manj razvitih regij, kot je npr. kohezijski sklad.”

Evropski sklad za okrevanje

Voditelji članic Evropske unije, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša, so se že na preteklih sejah dogovorili o čimprejšnji vzpostavitvi evropskega sklada za okrevanje po pandemiji novega koronavirusa. Mnenja o tem, koliko bi bil vreden ta sklad in kako bi ga oblikovali, pa se znotraj Unije zelo razlikujejo.

“Zaradi počasnega odziva Evropske komisije so si morale države na področju zdravstva in zaščitne opreme pomagati vsaka po svoje. To je vodilo do velikega kaosa.” (Romana Tomc, evroposlanka ELS)

Vodja slovenske delegacije pri ELS, Romana Tomc, je med drugim tudi povedala, da upa, da bo v primeru zagotavljanja sredstev iz evropskega proračuna in sklada za okrevanje, situacija drugačna. Meni, da ima Slovenija relativno dobra izhodišča. Vlada je reagirala hitro in pravočasno prijavila finančne sheme. Programi, ki se bodo lahko financirali iz različnih skladov, npr iz sklada za zaposlovanje SURE, so že pripravljeni. Posledično lahko pričakujemo manjši padec BDP in nižjo brezposelnost, kot bi bila, če evropskih sredstev ne bi izkoristili.

Vir: www.eppgroup.eu

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR