Kaj verjeti v poplavi lažnih informacij in kako bolj etično komunicirati

Ali ste vedeli, da je v trenutku, ko berete to stran, na YouTube naloženih za 500 ur videoposnetkov? In da bo medtem, ko boste prebrali to besedo, na Twitterju objavljenih 9.000 tvitov? Zanimivo, kajne? Torej, kaj storiti v poplavi informacij na družbenih omrežjih? Kako ločiti prave informacije od lažnih?

 

Tekom dolgoletnega dela z mednarodnimi prostovoljci, tudi takimi, ki so želeli »rešiti svet in lačne otroke v revnih deželam«, smo se odločili, da mladim, mladinskim delavcem in drugim zainteresiranim ponudimo možnost, da se soočijo z lastnimi predsodki, stereotipi, ter da se skušajo naučiti komunicirati na bolj etičen način. Želeli smo ustvariti orodje za razvoj znanj, veščin in odnosov, ki temeljijo na kritičnem razmišljanju in medkulturni  osveščenosti med mladimi, še posebej med prostovoljci.

S tem namenom smo ustvarili spletni tečaj  E-tick, ki ponuja vprašanja, vire in vaje za krepitev zmoglji vosti za bolj etično komuniciranje v teh časih mnogih lažnih, pretiranih, pristranskih informacij.

Kako kot ustvarjalci sporočil posvetiti pozornost neenakim razmerjem moči med severom in jugom?

Kako komunicirati čim bolj enakovredno in odgovorno na različne načine?

Kako previdno in kritično razlagati ta svet, ki je vse bolj nasičen z mnogimi novicami?

Spletni tečaj E-TICK je primeren za vse, ki jih zanimajo teme globalne pravičnosti in družbenih sprememb. Prostovoljci, popotniki, mladinski delavci, trenerji in ostali izobraževalci na področju globalne državljanske vzgoje, ter širša javnost, vabljeni k uporabi tega brezplačnega spletnega tečaja!

V okviru akcije »Inkubator etičnih kompetenc mladih« smo nadgradili spletni tečaj in organizirali delavnice, kjer smo razglabljali o različnih temah globalnega učenja, medijski pismenosti in kritičnem razmišljanju, o ciljih trajnostnega razvoja. Mladi so planirali in izvedli lokalne akcije na te tematike.

Akcija je bil izvedena s finančno podporo okviru projekta »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022«. Sofinancirajo ga Evropska unija, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za zunanje zadeve, izvaja pa Platforma SLOGA . Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev.

 

Katja Celin Yere

Zavod Voluntariat