Kaj se bo zgradilo na Ptuju v letu 2022?

Foto: arhiv MO Ptuj

V letu 2021 smo bili vsi na veliki preizkušnji, zaradi sprememb, ki jih je prinasle epidemija COVID-19.

Županjo in svetniške skupine Mestnega sveta MO Ptuj smo povprašali na kaj so najbolj ponosni, kaj bi naredili drugače in katera je ključna prioriteta v prihodnjem letu.

Dobili smo nekaj odgovorov, ki jih navajamo spodaj.

Županja Nuška Gajšek je zelo ponosna na vodstvo Mestne občine Ptuj, kar so v letu 2021 v danih okoliščinah izpeljali in se na tem mestu tudi zahvaljuje vsem, ki jim pri izvajanju projektov za ljudi pomagajo. Spremenila bi morda samo dinamiko izvajanja projektov, ki jih zaradi objektivnih okoliščin niso mogli izpeljati v zastavljenih rokih. V letu 2022 si želi izvedbo vseh zastavljenih projektov, saj ti pomenijo dvig kakovosti življenja naših občanov.

Svetniška skupina Slovenske demokratske stranke (SDS) je najbolj ponosna na izkoriščene povezave, ki jih imajo z ministri sedanje vlade. Tako so uspeli premaknili iz mrtve točke prenekateri projekt, ki je dolga leta tičal v predalih uradov.  Vsekakor je to pričetek urejanja Slovenjegoriške ceste, ureditev mrliške vežice, …

“Sedanja vlada je občinam namenila tudi veliko pozornosti in tudi dodatna finančna sredstva, ki bodo občinam olajšala njihovo delovanje. Dvig povprečnine je že eden izmed takih pomembnih dejavnikov,” trdijo v svetniški skupini SDS.

Pri SDS so najmanj ponosni na prodajo premoženja občine, kjer bi morali biti bolj racionalni, saj le to počasi in vztrajno kopni.

“V času županovanja našega župana (dr. Miroslav Luci) se je premoženje občine z nakupi večalo, zdaj pa smo priča, da vse gre v drugo smer – prodaje oz. zmanjševanja,” trdijo pri SDS.

Svetniška skupina Slovenske demokratske stranke (SDS)

Glede prioritet pa so pri SDS povedali, da se bodo tudi v naslednjem letu reševali problemi osnovne infrastrukture, kot je vodovod in kanalizacija do vsake hiše v Mestni občini Ptuj. Kot pri SDS pravijo je potrebno vzpostaviti vzvode za razvoj Ptuja, ki ima bogato zgodovino in ponuja dodatno kvaliteto za življenje v obliki kulture in športa. Manjkajo mu osnovni pogoji; kot npr.  zagotavljanje pogojev reševanja stanovanjske politike mladih (npr. visok komunalni prispevek in pomanjkanje stanovanj) in ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta (izgradnja industrijske cone za morebitne nove investitorje). Pri SDS bi najraje želeli obrniti trend izseljevanja iz Mestne občine Ptuj in ustvariti nova delovna mesta.

V svetniški skupini liste Andreja Čuša so najbolj ponosni na korektno sodelovanje in obnašanje.

“Že to je nekaj, se pa vidi, da se bliža volilno leto in je kar nekaj živčnosti. Mi nadaljujemo s svojim delom in smo aktivni, prav tako pa s terena posredujemo številne pobude in vprašanja, kar občanke in občani mesečno tudi vidijo,” je povedal Andrej Čuš.

Andrej Čuš navaja, da se v občini niso lotili dovolj aktivno razvojno naravnanih projektov, saj bi si želel imeti ready to go projekte.

“Kot državni sekretar dnevno obiskujem občine, ki imajo v predalih po 5-10 pripravljenih projektov, s popolno urejeno potrebno dokumentacijo, predvsem s področja stanovanj, kulture, športa in gospodarstva. To pogrešamo,” je povedal Andrej Čuš.

Andrej Čuš, Lista Andreja Čuša

Za prihodnje leto Čuš vidi dovolj problemov in izzivov, a obnova vodovoda je ključno vprašanje, saj je defektov in posledično izgub v omrežju vse več. Skoraj tretjina načrpane vode se izgubi že v omrežju in to je nesprejemljivo, seveda pa tudi vse pogostejše motene dobave z vodo.

 

Svetnik svetniške skupine Nove Slovenije – Krščanskih demokratov, Janez Rožmarin je za iztekajoče leto poudaril uspeh projektov urejanja kanalizacijskega sistema po celotnem terenu naše Ptujske občine.

“Še posebej sem zadovoljen, da je urejeno področje v naši MČ Breg – Turnišče v naselju Suha veja in se še nadaljuje v ulicah, kjer smo že dolga leta imeli to v planu,” je glede urejanja kanalizacijskega sistema povedal Rožmarin.

Janez Rožmarin, Nova Slovenija

V Novi Sloveniji pa niso bili najbolj zadovoljni s širitvijo industrijske cone, ki bi jo morali hitreje širiti in jo bolj komunalno opremljati, da pridobimo obrtnike in s tem dodano vrednost, kot se je to izvajalo za trgovske centre.

Obnova Rogozniškega pokopališča je izpostavljena prioriteta NSi.

 

“Po dolgih letih smo prišli do rešitve in potrditve projekta za ureditev poslovilnega prostora in novih vežic na novem Rogozniškem pokopališču s potrditvijo gradnje v proračunu za leto 2022, ki se bi naj v veliko zadovoljstvo pričelo takoj v začetku leta 2022, s tem pa tudi delno ureditev zelo slabih razmer na starem Rogozniškem pokopališču, da bi začasno imeli rešitev za potrebe pokopov v času gradnje,” je povedal Rožmarin.

Dr. Štefan Čelan je ponosen na iniciativo DS za ustanavljanje pokrajin v Sloveniji. Kot član strokovne skupine, ki je pripravila predlog zakonodaje, je ves čas aktivno sodeloval tudi z Mestni svetom in občinsko upravo Mestne občine Ptuj.

“S ponosom lahko povem, da je ptujski mestni svet v sodelovanju z vsemi občinskimi sveti občin Spodnjega Podravja podprl vse predloge, ki so bili potrebni, da bomo v prihodnje dobili samostojno pokrajino,” je povedal Čelan.

Dr. Štefan Čelan, Lista Dr. Štefana Čelana

 

Brez samostojne pokrajine se bo mlado prebivalstvo izseljevalo, gospodarstvo pa stagniralo je prepričan Čelan, ki bi spremenil prioriteno listo investicij in bi na prvo mesto postavil dokonačanje Dominikanskega samostana v skladu z obstoječim veljevnim gradbenim dovoljenjem.

 

 

“Podstrešne prostore v Dominikanskem samostanu, ki so za izjemno inovativno rešitev statike in arhitekture prejeli osem mednarodnih in dve najvišji domači priznanji, bi takoj uporabil za postavitev arheološki zbirk,” je izjavil Čelan.

Lista Dr. Štefana Čelana si v prihodnjem volilnem letu želi, da se v našo občino povrnejo tisti časi, ko ni bilo pomembno kdo je kaj predlagal, ampak kaj je predlagal v korist naših občank in občanov.

V DeSUS so najbolj ponosni na podelitev priznanja častnega občana MO Ptuj g. Francu Kozelu, ki že kar sedem mandatov popolnoma pro-bono opravlja funkcijo predsednika Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu v MO Ptuj.

Marta Tušek, svetnica Desus Ptuj, bi spremenila način dela JZ ZA TURIZEM.

“Zahtevala bi več sodelovanja s ponudniki hotelskih in gostinskih storitev, organizatorji raznih prireditev, koncertov itd., več sodelovanja z ZAVODI ZA TURIZEM in Turističnimi društvi znotraj in izven meja MO Ptuj in več sodelovanja pri trženju ogledov naših muzejskih, arheoloških in zgodovinskih znamenitosti,” je povedala Tuškova.

V svetniški skupini Desus si za prihodnje leto najbolj želijo izvedbo že zastavljenih projektov, ki so bili v proračunu preneseni v leto 2022.

V svetniški skupini SD so najbolj ponosni na začetek projekta izgradnje kanalizacije in rekonstrukcije vodovoda. Kot slabost so navedli projekt izgradnje obvoznice, ki se ne odvija tako, kot si vsi želimo. Začetek gradnje neprofitnih stanovanj, ki jih mesto zelo potrebuje, pa so v SD postavili za prioriteto leta 2022.
MR