Kaj lahko še naredimo za višjo odzivnost v Programu Svit?

SVIT, okrogla-miza, maribor, ambasadorji

»S povezovanjem in ozaveščanjem delati za dobrobit človeka« 

V prostorih Zdravstvenega doma Maribor je v začetku decembra potekala okrogla miza na temo Kaj lahko še naredimo za višjo odzivnost v Programu Svit. Moderatorka Olivera Stanojević Jerković je na srečanju predlagala imenovanje županov za ambasadorje Svita, kar ni bila dosedanja praksa. Ob zaključku dogodka je listino o podpori Programu Svit podpisal novi ambasador, Franc Lovrenčič, ki je imel lastno izkušnjo z boleznijo.

Program Svit je preventivni zdravstveni program, ki je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju raka na debelem črevesu in danki. Vključuje moške in ženske v starosti od 50 do 74 let, in sicer vsaki 2 leti. Rak na debelem črevesu in danki je v Sloveniji velik zdravstveni problem; je drugi najpogostejši rak, število teh rakov pa se vsako leto povečuje. Zaradi poznega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki je umrljivost za tem rakom še vedno velika, zdravljenje pa je za bolnike naporno in manj uspešno. S Programom Svit lahko veliko rakov na debelem črevesu in danki preprečimo, ker odkrivamo in odstranjujemo polipe, ki so predstopnje raka. Veliko teh rakov pa bomo odkrili tako zgodaj, da bo zdravljenje manj obremenjujoče in predvsem veliko uspešnejše. Program Svit poteka pod okriljem Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. Nosilec programa pa je Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Utrinek s Svitove okrogle mize v Mariboru. Foto: SB

Na okrogli mizi so sodelovali: Danilo Maurič, Nataša Vidnar, Danica Sirk (ZD Maribor), Marko Soršak (občina Hoče – Slivnica), Gordana Žugman, Petra Leskovšek Lasetzky (KVČB), Mirko Topolovec, Majda Navršnik, Nediljka Čeh (Društvo diabetikov Maribor), Barbara Kegl (UM Fakulteta za zdravstvene vede), Šerbah Vera, Sonja Grosman, Marjanca Cajlinger (udeleženke delavnic), Andreja Krajnc – patronaža, Marjana Vrhovski (RA Cerkvenjak, Lenart), ambasadorji Svita Franc Lovrenčič, Zlatka Strmšek, Silvestra Brodnjak –  ob iz občine Hajdina, ter Olivera Stanojević Jerković, Marija Hanželj (NIJZ OE Maribor).

Na okrogli mizi so se dogovorili, da bodo tudi v prihodnje s povezovanjem in ozaveščanjem delali za dobrobit človeka.

Uvodoma je Olivera Stanojević Jerković, predstojnica NIJZ OE Maribor in moderatorka okrogle mize prisotne pozdravila in predstavila udeležence okrogle mize ter jih povprašala glede njihovih izkušnjah s Programom Svit. Ves čas so se v debato lahko vključevali tudi prisotni s predlogi in komentarji.

Slaba odzivnost v nekaterih regijah

Marija Hanželj iz NIJZ OE Maribor je prisotne seznanila z odzivnostjo vabljenih v Program Svit. Ker je Zdravstvena regija Maribor, sodeč po poročilu programa Svit med slabše odzivnimi regijami v Sloveniji, so v zadnjih dveh letih na promociji programa Svit veliko naredili. V letu 2017 se je izvajala promocija programa Svit z modelom debelega črevesa po občinah z najnižjo odzivnostjo. Predstavitve programa so potekale v sklopu raznih dogodkov. Kar se tiče odzivnosti v prvem polletju 2017 je navedla primer visoke odzivnosti žensk v Občini Selnica ob Dravi ter moških v Občini Lovrenc na Pohorju. Poudarila je pomembnost sodelovanja vseh deležnikov, da bi odzivnost še izboljšali.

Odzivnost v Programu Svit po uvedbi referenčne ambulante v Cerkvenjaku višja

Marjana Vrhovski, DMS iz RA Cerkvenjak je povedala, da se je odzivnost vabljenih v Program Svit v njihovi občini zvišala po uvedbi referenčne ambulante. Seznam neodzivnikov je bil tisti na osnovi katerega je začela vabiti in motivirati neodzivnike, čeprav je to v ruralnem okolju težje saj pogosto sodelovanje v Programu Svit enačijo s kolonoskopijo. Njihove izkušnje so, da ljudje včasih obupajo že pri izpolnjevanju vprašalnika, saj je zdravstvena pismenost zelo nizka. Pomoč in čas DMS v RA sta v teh primerih nepogrešljiva. Pomagajo tudi pri naročanju na kolonoskopijo. Vključevanje patronažne službe je po njenem mnenju tudi zelo pomembno.

Ambasadorka Silvestra Brodnjak predlagala več moških ambasadorjev

S ambasadorko Zlatko Strmšek (sedi v drugi vrsti) je dolgoletna Svitova ambasadorka Silvestra Brodnjak zastopala občino Hajdina in društvo žena in deklet občine Hajdina. Foto: SB

Dolgoletna ambasadorka programa Svit Silvestra Brodnjak iz občine Hajdina je predstavila številne lastne aktivnosti in izkušnje, ki segajo že v leto 2010.  V društvu žena in deklet občine Hajdina je bila pobudnica SVIT-ovih aktivnosti. S svojimi aktivnostmi si vseskozi  prizadeva za dvig odzivnosti v Program Svit. Poudarila je, da potrebujemo več ambasadorjev moškega spola ter pomen podpore znanih osebnosti – politikov kot zagovornikov programa ter medijev, predvsem lokalnih.

TM, NIJZ OE Maribor, foto: SB