Jutri okrogla miza o odnosu slovenske politike do državnih kmetijskih zemljišč

Ptujska območna enota Kmetijsko gozdarske zbornice (KGZ) Slovenije pripravlja jutri, 6. aprila, ob 10. uri v dvorani na šolskem posestvu Biotehniške šole na Turnišču pri Ptuju okroglo mizo o aktualni temi državna kmetijska zemljišča.

Okroglo mizo z naslovom Odnos slovenske politike do državnih kmetijskih zemljišč ptujski KGZ pripravlja v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Zadružno zvezo Slovenije, Sindikatom kmetov Slovenije in Društvom podeželske mladine Spodnje Podravje.

Vabljeni tudi predstavniki političnih strank

Poleg predsednika KGZS Cvetka Zupančiča, predsednika Zadružne zveze Slovenije Petra Vriska, predsednika območne enote KGZ Ptuj Milana Unuka, predsednika Sindikata kmetov Slovenije Antona Medveda in predsednice spodjepodravskega društva podeželske mladine Barbare Belšak so na okroglo mizo povabili Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, predstavnike vseh političnih strank, evropske poslance, direktorje zadrug, predstavnike Sklada za kmetijska zemljišča in gozdove, kmetovalce in druge, ki se jih dotika ta tema.
TM