Jožef Lenart svari pred propadanjem vinogradništva: “Kaj ste na ministrstvu naredili za rešitev?”

Poslanec Jožef Lenart je izrazil globoko zaskrbljenost nad strmim upadom vinogradništva v Sloveniji. V pisnem poslanskem vprašanju, naslovljenem na ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Marjana Šarca, Lenart opozarja na alarmantne statistične podatke, ki kažejo na hitro opuščanje vinogradov, predvsem zaradi bolezni trte “Zlata trsna rumenica” in neugodnih vremenskih razmer.

V letu 2022 je opaziti dramatično zmanjšanje vinogradnikov in površin vinogradov, še posebej v Podravju, kjer se je število vinogradnikov zmanjšalo za 55%. Lenart izpostavlja tudi pomanjkanje ukrepov za obvladovanje bolezni trte ter pomanjkanje podpore lastnikom malih hribovskih kmetij, ki opuščajo vinogradništvo.

Vprašanja poslanca naslavljajo ključne točke, med drugim tudi ukrepe za obnovo posekanih vinogradov, nadzor nad boleznijo “Zlata trsna rumenica” ter predloge za alternativne kmetijske dejavnosti. Lenart obenem poziva k uvedbi ukrepov, ki bi preprečili nadaljnje opuščanje kmetijske dejavnosti in zmanjšanje števila kmetij v državi.

Zaradi skrb vzbujajočih statističnih podatkov Lenart od ministra zahteva jasne odgovore na pet ključnih vprašanj, usmerjenih v ohranitev in spodbujanje vinogradništva v Sloveniji.

Kar nekaj vinogradnikov iz Slovenskih goric razmišlja o dokončnem poseku svojega vinograda. In kateri so dodatni vzroki za poseke? Takole pravi eden od mlajših vinogradnikov: »Vsako leto mi enkrat pozebe ter po dva krat stolče pridelek, ali pa dva krat pozebe in nato še eno desetino uniči Zlata trsna rumenica«. Ostanejo pa stroški in grenak priokus, da država mačehovsko ne naredi nič. Prav tako ni mladih prevzemnikov in nikogar, ki bi nadaljeval s tradicijo pridelave dobrega vina.

Tako tudi vinogradi izginjajo drug za drugim, zato me kot poslanca navdaja skrb.

Zaradi tega vas, spoštovani g. Šarec, minister za obrambo v funkciji ministra za kmetijstvo sprašujem:

1. Kaj ste na ministrstvu naredili za to, da se vinogradništvo ne bi opuščalo ter da bodo posekani vinogradi obnovljeni ter hribi obdelani?

2. Kakšni ukrepi bodo sprejeti za omejevanje bolezni trte »zlate trsne rumenice«?

3. Ali se nadzira striktno izvajanje poseka obolelih trt, da se bolezen iz obolelega vinograda ne bi prenesla na sosednji vinograd/vinograde?

4. Kaj predlagate lastnikom malih hribovskih kmetij, tudi tistim, ki opuščajo dopolnilno dejavnost vinogradništva? S katero kmetijsko kulturo naj se ukvarjajo, da se jim bo še splačalo kmetovati, ter kaj naj zasadijo namesto posekanih vinogradov?

5. Kakšne ukrepe ste uvedli, da bi zmanjšali ukinjanje kmetijske dejavnosti in manjšanje števila kmetij nasploh ter kakšni so rezultati teh aktivnosti?

MR