Jožef Lenart opozarja na zamik infrastrukturnih projektov v Spodnjem Podravju

Poslanec iz območja Ptujskega polja in Slovenskih goric, Jožef Lenart je ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek na seji Državnega zbora zastavil ustno poslansko vprašanje glede zamikov infrastrukturnih projektov, ki se dogajajo v Spodnjem Podravju.

 

 

 

Pomembne regijske cestne povezave, ki so financirane s strani države in Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo se namreč zamikajo. Nekatere kolesarske steze se sicer gradijo in so veliko bolje urejene od pomembnih prometnih povezav, kot je na primer cesta Ptuj-Senarska oziroma Rogoznica-Senarska.

Jožef Lenart, poslanec DZ RS

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je napovedala tudi začasno prekinitev del na infrastrukturnih projektih v Občini Destrnik. Poslanec je navedel sporočilo Direkcije: »V veljavnem proračunu za leto 2023 ni več zagotovljenih sredstev za izvedbo del po sklenjeni pogodbi 2431-22-000325/0 z dne 1.6.2022.« In nato zadnji stavek dopisa: »O nadaljevanju del na sami državni cesti boste predhodno obveščeni s strani investitorja«.

Jožef Lenart poudarja, da je takšen dopis povzročil paniko pri lokalnih oblasteh, pa potem tudi pri uporabnikih teh prometnih povezav.

Direkcija RS za infrastrukturo ima v Občini Destrnik med drugim v teku naslednje projekte:
1. Izgradnjo avtobusnih postajališč ob Regionalni cesti R3-745/4116 Janežovci – Dolge Njive
2. Rekonstrukcija Regionalne ceste R3-745/4116 v dolžini 446m v naselju Janežovci smer Dolge Njive
3. Rekonstrukcija križišča v Janežovcih med Regionalnima cestama R1-229/1286 Rogoznica – Senarska in R3-745/4116 Janežovci – Dolge Njive

Gre za zelo nepregledno in nevarno križišče med cestama Dolge njive ter Rogoznica (Ptuj) – Senarska. Torej tudi za zmanjšanje nevarnosti za udeležence v prometu na zelo prometni, dotrajani in nevarni cesti Rogoznica – Senarska. Prav tako se je z začetkom nekaterih drugih projektov v občini Destrnik, nameravalo zagotoviti varnost potnikov z avtobusom med katerimi so šolarji, s tem ko bi se uredilo avtobusna postajališča. Kot poudarja poslanec so občani zelo razočarani in razburjeni, ker se dokončanje del zamika v naslednja leta.

Prav tako so poslanec opozarja na opozorila županov po potrebi po obnovi – preplastitvi celotne državne ceste celotne državne ceste R1-229, ki se navezuje na avtocesto.
Poslanec je dodal, da je bilo v letu 2022 več sredstev predvidenih za obnovo cest, kot je v proračunu 2023. Poudaril je, da se morajo ceste, ki so v tako slabem stanju in postajajo dejansko nevarne za uporabnike uredijo prioritetno.

Ministrica Alenka Bratušek mu na seji Državnega zbora zagotovila, da je na podlagi seznanitve s situacijo preko njegovega poslanskega vprašanja pristojnim na ministrstvu in Direkciji podala navodilo, da se sestanejo z dotičnimi občinami in poskušajo najti rešitev.

 

MR