Jože Trol: “Zavzemal se bom za varno hrano, ki mora bit primerno plačana kmetu!”

Pogovarjali smo se Jožetom Trolom iz Slovenske Bistrice, veterinarskim tehnikom, vinogradnikom in lastnikom manjše kmetije.

 

Po izobrazbi ste veterinarski tehnik. Lahko prosim na kratko opišete vašo profesionalno poklicno pot.

Moje delo se je začelo na OZVŽ-ju Ormoška cesta 28, Ptuj na delovnem mestu veterinarskega tehnika v oddelku osemenjevalnega centra za pridobivanje in distribucijo bikovega in merjaščevega semena Ptuj ter osemenjevanja živali na terenu. Potem me je pot vodila za nekaj časa k zasebniku, nakar sem se zaposlil na Ministrstvu za pravosodje v delovni enoti KOZJAK Rogoza, kot inštruktor živinoreje osebam na prestajanju zaporne kazni. Nato sem se zaposlil na takratnem VURS-u, kot kontrolor uradnega veterinarskega nadzora v mesno predelovalni industriji na območju Maribora. Pot me je vodila na Mejno veterinarsko inšpekcijo Mednarodnega mejnega prehoda Gruškovje, kjer sem bil pomočnik veterinarskemu inšpektorju in sem služboval do vstopa Hrvaške v Šengen. Po zaprtju na Gruškovju sem bil prerazporejen na območni urad Celje na UVHVVR, kjer službujem še danes kot pomočnik veterinarskemu inšpektorju.

Ste vinogradnik in lastnik manjše kmetije? S katero panogo se pravzaprav ukvarjate, katere kulture oz. živali gojite?

Res je tako! Imam vsega po malem. Malo vinograda , trenutno pa si s partnerko gradiva novi dom. Pri tem naju razveseljuje preko 50 najrazličnejših živali od Zebuja kobile, Lipicanke Ponike, osla Afroameriških in Vietnamskih prašičev do raznovrstne perutnine in dveh psov Bordojske doge in Tribarvnega srbskega goniča.

Če bom izvoljen se bom zavzemal na prvem mestu za varno hrano za kar imam znanje. Zdrava hrana mora bit primerno plačana kmetu, vmes pa mora biti čim manj posrednikov,  da je potem lahko tudi dostopna potrošniku.

 

Na tokratnih volitvah v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije kandidirate za Svet zbornice KGZS. Kaj vas je vodilo h kandidaturi? Kje vidite potrebne spremembe, ki jih mora narediti zbornica? Kje vidite svoj doprinos v delovanju zbornice?

“H kandidaturi za Svet KGZS sem se odločil, ker je potrebno v celoti spremeniti namen in delo te zbornice. Do sedaj se je pretežno ukvarjala bolj sama s sabo, pozabila pa je na kmeta in pomen. Ogromno je potrebno postoriti. Vsega se čez noč ne bo moglo narediti, kjer je volja in moč in se DA! Če bom izvoljen se bom zavzemal na prvem mestu za varno hrano za kar imam znanje. Zdrava hrana mora bit primerno plačana kmetu, vmes pa mora biti čim manj posrednikov,  da je potem lahko tudi dostopna potrošniku. Zemljo morajo dobiti kmetje, ki jo obdelujejo. Slovenski gozd mora zopet postati kmetova banka. Ogromno pa je še potrebno storiti na področju divjadi in zveri.”

H kandidaturi za Svet KGZS sem se odločil, ker je potrebno v celoti spremeniti namen in delo te zbornice. Do sedaj se je pretežno ukvarjala bolj sama s sabo, pozabila pa je na kmeta in pomen.

Ste tudi občinski svetnik občine Slovenska Bistrica. Kako ocenjujete stanje kmetijstva v občini in na splošno v Spodnjem Podravju. Kje vidite priložnosti za razvoj in napredek?

“V občini Slovenska Bistrica in Podravju ter celotni Republiki Sloveniji je potrebno v prvi meri dvigniti samooskrbo – zdravo pridelane hrane. Drugače pa je še ogromno možnosti za razvoj v lesno predelovalni industriji kot na področju turizma na kmetijah.”

Želite morda še sami kaj dodati?
Zato če si kmet in kmetica, če si želiš sprememb pridi v nedeljo 4. oktobra na volišče in mi daj svoj glas Najdeš me pod številko 5. Hvala Vam ne bom Vas razočaral!

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!