Janša na Ptuju in v Kidričevem

V soboto je predsednik Vlade RS Janez Janša med drugim obiskal tudi Ptuj in Kidričevo.

 

V Kidričevem je predsednika sprejela kandidatka Suzana Lep Šimenko s svojo ekipo. Suzana Lep Šimenko je že do sedaj bila poslanka in se zaveda, koliko lahko poslanec naredi za lokalno okolje iz katerega prihaja. Njena prizadevanja za Haloze so že večkrat obrodila sadove.

 

Na Ptuju sta kandidata za poslanca Jožef Lenart in Nuša Vrabl Ferenčič predsedniku Janezu Janši povedala, da bo Slovenska demokratska stranka v Podravju dosegla najboljši rezultat doslej in da se veselita dela v Državnem zboru.

 

Predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša se je med drugim udeležil tudi slovesnosti ob položitvi temeljnega kamna za gradnjo podjetja CARTHAGO v Ormožu, kjer se je srečal tudi s kandidatom za poslanca Andrejem Kosijem.

Preberite še:

Volitve 2022! Primerjamo obljube!

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Odgovor na veliko vprašanje: Zakaj je SDS prevzela vodenje vlade?

Primerjava vlad: Povprečne plače

 

Projekti v Občini Kidričevo

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo 18,3 milijona 31.12.2023
Sanacija gramozne jame Kidričevo 10 milijonov 2022
Izgradnja novega strelišča v Apačah ter ureditev okolice obstoječega strelišča 9.200.000 2022-2023
Gradnja obvoznice Kidričevo 8.905.451 2023
Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju (Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk) 8.782.477 2023
Rekonstrukcija ceste Slov. Bistrica – Hajdina 7.533.023 v gradnji
Nova Obrtna cona Kidričevo 4.727.516 31.12.2023
Vrtec Lovrenc na Dravskem polju 1.062.000 2023-2024
Projekt Farma za piščancem prijazno rejo perutnine Starošince; upravičenec: Peršuh, vzreja perutnine, trgovina in storitve d.o.o. 1.000.000 30.06.2023
Sofinanciranje modernizacije lokalne ceste Apače – Trnovec in sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil 110.000 2022
Ureditev ceste Rače – Kungota – Kidričevo od km 7.850 v dolžini 750 m 86.277 realizirano

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo 7.144.898
Ureditev, dograditev oz. razširitev Industrijske cone Kidričevo 2.074.048
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 204.626
COVID19 – Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 95.809

Projekti v Mestni občini Ptuj

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave 14,8 milijona 31.12.2023
Prilagoditev obstoječe infrastrukture in izboljšanje bivalnega standarda Doma upokojencev Ptuj 14,3 milijona 30.06.2023
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave 12,2 milijona 31.12.2023
Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju (Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk) 8.782.477 2023
Energetska prenova stavb Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj 7.140.422 2022-2023
Izgradnja Urgentnega centra v Splošni bolnišnici Ptuj 6.583.953 december 2023
Ureditev mestne tržnice 5.794.414 realizirano
Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami 4.920.270 31.10.2023
Kolesarska povezava Ptuj – Markovci – Gorišnica 3.492.273 2023
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave 3.400.000 realizirano
Regionalna kolesarska povezava Ptuj – Juršinci 3.386.900 2023
Enota za zagotavljanje dnevnih oblik bivanja in začasnih namestitev v Domu upokojencev Ptuj 2.784.000 december 2022
Prizidava z rekonstrukcijo Osnovne šole Mladika 2.137.000 2022-2023
Nakup AVK opreme za sodišča 1.600.000 realizirano
Sanacija fasade Upravne enote Ptuj 1.500.000 31.12.2023
SB Ptuj- prenova bolnišnične lekarne 1.463.568 december 2022
Ureditev Spominskega parka Ptuj 1.200.387 realizirano
Prenova prostorov na Vodnikovi 2, Ptuj za potrebe Okrožnega in Okrajnega sodišča na Ptuju 1.000.000 2023-2024
Nakup poslovne stavbe v Ptuju, Trstenjakova ulica 2 971.000 31.03.2023
Nakup prostorov na Vodnikovi 2, Ptuj za potrebe Okrožnega in okrajnega sodišča na Ptuju. 936.000 realizirano
Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu 637.605 realizirano
Nakup medicinske in osebne varovalne opreme za COVID-19 za Splošno bolnišnico Ptuj 604.472 realizirano
Projekt dveh stanovanjskih skupin v ZUDV Dornava – lokacija Podvinci 554.002 marec 2023
Ureditev površin za kolesarje na Rogozniški cesti 444.233 2023
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 414.290 2020–2021
Projekt stanovanjske skupine v ZUDV Dornava – lokacija Žabjak 277.001 marec 2023
Izvedba pohlajevanja in sanacija obstoječega ogrevanja na objektu Okrožnega sodišča na Ptuju 276.000 realizirano
Izgradnja transformatorske postaje in nabava agregata za SB Ptuj 275.216 realizirano
Izboljšanje konkurenčnosti in razvoj novih turističnih doživetij ob podpori tehnologije obogatene resničnosti v vodilni turistični destinaciji 180.953 realizirano
Sanacija oken na Policijski postaji Ptuj 170.000 30.06.2022
Nakup in postavitev male sončne elektrarne KOBAN 133,2 kW 131.883 2022
Projekt sanacije objekta Policijske postaje Ptuj 73.000 31.03.2023
Gradnja hitre ceste Ptuj – Ormož 70.967 gradnja po pridobitvi gradbenega dovljenja
Nakup rabljene opreme za potrebe Okrožnega in Okrajnega sodišča na Ptuju. 66.500 realizirano
Konservatorsko restavratorski posegi na delu mestnega obzidja na Ptuju 40.000 2021-2022
Izvedba označitve državne kolesarske povezave D8 Poljčane – Ptuj 27.986 2022
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Ptuj 4.824 realizirano
Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče Ptuj (več sodišč skupaj) 3.974 realizirano

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – Območje Ptujske Drave 11,4 milijona
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave 5.508.197
Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju, odsek 1: Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk 4.120.422
Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami 2.156.690
Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje
trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju, odsek 2: Ptuj –
Juršinci
1.678.924
Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje
trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju, odsek 3: Ptuj –
Markovci – Gorišnica
1.625.852
Ureditev površin za kolesarje na Rogozniški cesti 377.598
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 346.677
COVID19 – Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo 70.000
COVID19 – Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 60.000
Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2021 40.500
Sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva 19.394
Sredstva za podporno okolje za delovanje na področju kulture 2032 19.200
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 8.133
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 pogodba v pripravi (skupno 8.200.000 evrov za Slovenijo)