Janez Janša poslal pismo EU voditeljem glede vladavine prava! Pravtako se je odzval na netočna poročanja nekaterih medijev!

Janez Janša na dogodku Globalno poslovno slovenstvo: sodelovanje in razvoj

Predsednik vlade Janez Janša se je z daljšim zapisom v zvezi z njegovim pismom evropskim voditeljem odzval na današnja poročanja.

Kot je zapisal, bo “Slovenija dosledno zagovarjala vladavino prava in enaka merila za vse in povsod, tako doma kot v EU. Spoštovanje vladavine prava v Evropski uniji pomeni, da Lizbonska pogodba in ostali pravni temelji EU veljajo tako na Poljskem kot v Belgiji, Sloveniji, Španiji, na Madžarskem ipd.”

“Pismo kolegom in kolegicam v Evropskem svetu ni bilo odprto pismo, ampak izmenjava mnenja s tistimi, s katerimi smo julija letos 4 dni in noči razpravljali o finančnem paketu in vladavini prava. Večina izven tega kroga verjetno težko razume usodnost časa za prihodnost Evropske unije. Definicija mehanizma o t.i. “vladavini prava” v bistvenem delu julija na ES ni bila sprejeta, ker so nekateri smatrali, da je v nasprotju s Pogodbo o EU. In vnaprej napovedali veto, če se bo ta instrument vsiljeval.

“Spet predlagani, julija pa že odklonjeni mehanizem predvideva, da lahko Evropska komisija postopek začne tudi na podlagi “priporočil” različnih “mednarodnih organizacij in mrež”, od katerih so samo nekatere naštete, zaključi pa se z večinskim odločanjem Sveta EU in ne sodišča,” je zapisal predsednik vlade Janez Janša in dodal, da “gre za poskus vzpostavitve vzporednega in drugačnega mehanizma, kot je določen v Pogodbi in ki se zaključi z večinskim glasovanjem političnega organa. Doslej se v Evropi takšnim postopkom še nikoli ni reklo “vladavina prava”. “

“Slovenija na ponedeljkovi seji Coreperja ni vložila oziroma napovedala veta, predlagali pa smo, da si pred končnim odločanjem in posledično neizogibno blokado evropskih sredstev ZA VSE vzamemo dodaten čas in poiščemo kompromis na podlagi julijskega dogovora,” je še poudaril predsednik vlade Janez Janša.

“Moje pismo je poskus klica k razumu. Za prihodnost Evropske unije smo soodgovorni. Dolžni smo misliti tudi z lastno glavo. Kdor ne verjame, da so razmere resne, je podoben tistim, ki so pred Brexitom vneto razlagali naokrog, da se nič dramatičnega ne dogaja.

V skladu z “vladavino prava” v Evropski uniji oziroma na podlagi Pogodbe EU lahko vsaka država članica vloži veto povsod, kjer je za skupno odločitev potrebno soglasje. Je tako težko razumeti, da to v tem primeru pomeni najmanj ZASTOJ pri okrevanju po epidemiji? In da je v interesu Slovenije, da do tega ne pride?” je zaključil slovenski predsednik vlade.

Pismo predsednika vlade evropskim voditeljem

Predsednik vlade Janez Janša: Vladavina prava pomeni, da o sporih odloča neodvisno sodišče in ne politična večina v kateri koli instituciji .

MR