Izredna skupščina Perutnine Ptuj

Večinski lastniki Perutnine Ptuj so se pred prodajo družbe ukrajinskemu holdingu MHP na četrtkovi izredni skupščini odločili, da pohitijo z izplačilom dividend, hkrati pa so se odločili te tudi povišati, je poročal radio Ptuj.

Razveljavili so namreč sklep avgustovske skupščine in z novim za dividende namenili devet milijonov evrov. Delničarji bodo v skladu z sklepom za vsako delnico prejeli po 0,84 evra bruto, medtem ko bo nerazporejenih ostalo 5,65 milijona evrov bilančnega dobička.

Glavni lastnik Perutnine Ptuj, družba Slovenska industrija jekla (Sij) – ki ima skupaj s Holdingom PMP v lasti 90,69-odstotni delež delnic Perutnine – je v postopku prodaje deleža v Perutnini ukrajinski skupini MHP. Za sklenitev posla, katerega vrednosti ne razkrivajo, potrebujejo še dovoljenje agencije za varstvo konkurence (AVK). Soglasja varuhov konkurence v Avstriji, Srbiji, Makedoniji in Romuniji so že pridobili.

Foto: VF

Na četrtkovi izredni skupščini Perutnine Ptuj, na kateri je bilo prisotnih 98,72 odstotkov delnic z glasovalno pravico, so delničarji družbe ponovno odločali o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2017 in spremembah statuta družbe. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2017 znaša 14.650.455 evrov in je sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega izida v višini 6.844.963 evrov in čistega poslovnega izida poslovnega leta v višini 7.805.492 evrov.

Kot je poročal Dnevnik, je bil s 94,4-odstotno večino sprejet nasprotni predlog delničarja SIJ d.d., in sicer se bilančni dobiček za poslovno leto 2017 uporabi. »Del bilančnega dobička v višini 9.000.000,00 evrov se nameni za izplačilo dividende delničarjem, kar predstavlja 0,84 evrov bruto na delnico. Dividenda bo delničarjem v enem obroku izplačana 18. decembra 2018, pri čemer je presečni dan en delovni dan pred dnem izplačila. Preostali del bilančnega dobička v višini 5.650.455 evrov ostane nerazporejen,« so sporočili s Perutnine Ptuj.
Foto: VF