Izjemen uspeh sodelovanja občin Spodnjega Podravja v projektu “LAS aktivna v povezovanju in sodelovanju območja”

Projekt “LAS Aktivna v Povezovanju in Sodelovanju Območja”, bolj znan pod krajšim imenom “LAS aktivna POV-SOD”, je zabeležil izjemen uspeh. Izvajal se je od julija 2022 do junija 2023 in je bil finančno podprt s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

V projektu je kot nosilec nastopil LAS Bogastvo podeželja, sodelovalo pa je tudi devet občin: Občina Dornava, Občina Hajdina, Občina Juršinci, Občina Kidričevo, Občina Markovci, Občina Trnovska vas, Mestna občina Ptuj, poleg njih pa tudi Siesa inženiring d.o.o. in Vital gostinstvo in trgovina d.o.o. S skupnimi močmi so partnerji oblikovali enoletni projekt, ki je v celoti porabil sredstva v višini 243.127,50 EUR.

Projekt “LAS aktivna POV-SOD” je predstavljal prizadevanje za povezovanje lokalnih deležnikov iz vseh osmih občin. Ta obsežna operacija je imela večplasten pristop k izboljšanju življenjskih standardov občanov, tako z razvijanjem turistične ponudbe kot s spodbujanjem varstva okolja in narave, krepitev medgeneracijskega druženja, skrb za vitalno preživljanje prostega časa in razvoj osebnih kompetenc za iskanje zaposlitve.

V okviru projekta so bile izvedene manjše naložbe v opremo po lokalnih skupnostih, ki so služile namenom projekta. Prebivalci vseh osmih občin so bili aktivno vključeni v projektne aktivnosti, brezplačno so se lahko udeleževali različnih delavnic in dogodkov, ki so jih organizirali v sklopu projekta.

Med vrhunci projekta so bile izobraževalne delavnice za lokalne turistične vodnike, delavnice za razvoj turističnih produktov in delavnice za vključevanje kulturne in naravne dediščine v turistično ponudbo. Te izobraževalne priložnosti so prispevale k oblikovanju novih turističnih produktov in izboljšanju že obstoječih.

Prav tako je bil del projekta namenjen izboljšanju zdravstvene slike lokalnega prebivalstva in medgeneracijskemu povezovanju. Za ta namen so bile postavljene nove fitnes opreme na prostem in otroška igrala. Ureditev polnilnic za e-kolesa in e-avtomobile ter ureditev parka prostoživečih živali sta prispevala k ohranjanju narave in varovanju okolja, hkrati pa spodbujala k uporabi ekoloških prevoznih sredstev.

Zaključek projekta je označil izjemen uspeh. V vseh vidikih je projekt “LAS aktivna POV-SOD” dosegel svoje cilje, in sicer: aktiviranje in motivacijo lokalnega prebivalstva, zmanjšanje brezposelnosti, izboljšanje mreženja med različnimi deležniki, prenos znanja in izkušenj med generacijami, spodbujanje gospodarskega razvoja, varstvo in ohranjanje narave ter ozaveščanje prebivalstva o pomenu aktivnega preživljanja prostega časa.

Ob uspešni izvedbi projekta se vse občine Spodnjega Podravja zahvaljujejo Evropskemu skladu za regionalni razvoj za finančno podporo in vsem partnerjem za njihov prispevek. “LAS aktivna POV-SOD” je dokaz, kako s skupnimi prizadevanji lahko dosežemo izjemne rezultate v izboljšanju življenja naših občanov.

MR