Evropska sredstva za čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje v Slovenski Bistrici

 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica«. Za projekt v vrednosti dobrih 13 milijonov evrov, ki ga bo izvajala občina Slovenska Bistrica, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 5,9 milijona evrov.

V okviru projekta bo izgrajena ustrezna infrastruktura za čiščenje komunalnih odpadnih voda v Zgornji Polskavi, ki bo priključena na ustrezno čiščenje na Čistilno napravo Pragersko. Trenutno namreč večina prebivalstva ni priključenega na ustrezno odvajanje in čiščenje odpadne vode na gospodarski javni infrastrukturi, ampak na pretočne greznice ali individualne male čistilne naprave. Dograditev kanalizacijskega sistema v Zgornji Polskavi bo omogočila, da se bo na čistilno napravo odvedel kar največji delež komunalnih odpadnih voda območja. Glavni cilj projekta je tako zmanjšanje emisij v vode z izgradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR