Italija izkazuje nezaupanje v varnostno politiko Slovenije

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je danes na zahtevo Poslanske skupine SDS obravnaval točko “Napoved prekinitve schengenskega sporazuma s Slovenijo.”

 

Poslanec Andrej Kosi je v obrazložitvi zahteve za obravnavo te točke povedal, da je 5. maja italijanska tiskovna agencija poročala, da je italijanski zunanji minister in podpredsednik vlade Antonio Tajani napovedal, da bo Italija zaprosila za začasno prekinitev schengenskega sporazuma s Slovenijo zaradi nevarnosti infiltracije teroristov med begunce, ki prihajajo z Bližnjega vzhoda preko naše države.

V Sloveniji se ubadamo z drastičnim povečanjem števila ilegalnih prehodov meje. Po mnenju poslanca Kosija ta napoved zunanjega ministra in podpredsednika vlade nakazuje na to, da Italija ne zaupa v varnostno politiko Slovenije, kar je glede na število ilegalnih prehodov seveda pričakovano.

V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo ocenili, da je potrebno, da se zadeve razjasnijo in zato smo predlagali v sprejetje dva sklepa:

  1. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo poziva Vlado Republike Slovenije, da sprejme vse potrebne ukrepe, da Italija ne prekine schengenskega sporazuma s Slovenijo.
  2. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo poziva Ministrstvo za notranje zadeve, da odboru v roku dveh mesecev poda podrobno poročilo o sprejetih in izvedenih ukrepih za zaščito meje ter preprečevanje tihotapljenja.

V razpravi je Andrej Kosi poudaril, da se je v primerjavi z lanskim letom pri ilegalnih migracijah znatno povečalo število državljanov Turčije in Egipta, kar nakazuje na to, da ilegalni migranti ne prihajajo z območji, s katerih bi morali bežati.

Poslanec mag. Branko Grims je izpostavil, da mora biti vodilo vseh političnih strank, da je najprej Slovenija in da moramo za varno Slovenijo narediti vse. To mora temeljiti na konsenzu, ta pa mora temeljiti na spoštovanju prava.

Anton Šturbej je opozoril na problem tihotapljenja migrantov: “Na poti od Grčije proti Zahodni Evropi države postavljajo kontejnerje, organizirajo prevoze in hotelske usluge, od tega pa imajo določene skupine dobre zaslužke. Zato tihotapljenje cveti in bo še cvetelo.”

Članom odbora za notranje zadeve je poslanec Rado Gladek razložil, zakaj je do tega ukrepa sploh prišlo: “Italija se je dogovorila z Albanijo, da bodo migrante vozili v migrantske centre v Albaniji. Balkanska pot bo torej na novo še dodatno zaživela. In popolnoma logično je, da Italija dodatno ščiti mejo s Slovenijo, saj če ne z dogovorom ne bi storili ničesar.”

Zoran Mojškerc je opozoril, da italijanski policisti že danes izvajajo nadzor. Avtocesta je zaprta, zato moraš iti čez izvoz in nazaj čez uvoz. Vmes pa policisti ustavljajo sumljiva vozila. Podobno je tudi na maloobmejnih prehodih.

Oba sklepa je koalicija na odboru zavrnila. (4 ZA, 8 PROTI) Poslanci vladajoče koalicije so s tem glasovali proti slovenskemu narodu in podprli ilegalne migrante, ki ogrožajo življenja slovenskih obmejnih prebivalcev. Popolnoma nesposobna vlada je odgovorna za situacijo, ki ogroža varnost in mir državljanov Slovenije.