Investicije v stanovanja

Neprofitna stanovanja
Neprofitna stanovanja. Foto: Pixabay

Objava programov sofinanciranja stanovanjskih enot in poziva za nakup stanovanj ter zemljišč

 

Stanovanjski sklad RS (SSRS) je za leti 2022 in 2023 objavil dva programa sofinanciranja stanovanjskih enot – javnih najemnih in za starejše, ter javni poziv za nakup stanovanja in zemljišč.

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot in bivalnih enot v letih 2022 in 2023 je namenjen pridobivanju novih javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v vseh lokalnih skupnostih v Sloveniji. Glavni poudarek in prednost se namenja investicijskim projektom, ki izpolnjujejo pogoje novih predpisov s področja energetske učinkovitosti in sofinanciranju, v obliki soinvestiranja projektov, kjer SSRS kupuje do 50 % javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot. Prav tako daje možnost najema posojila do 50 % vrednosti javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot. Program ohranja tudi nekoliko spremenjeno obliko sofinanciranja: soinvestiranje s posojilom.

Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2022 in 2023 je namenjen pridobivanju novih stanovanjskih enot v domu starejših občanov, oskrbovanem stanovanju in centru dnevnega varstva starejših oseb v vseh lokalnih skupnostih v Sloveniji. Glavni poudarek in prednost se namenja investicijskim projektom, ki izpolnjujejo pogoje novih predpisov s področja energetske učinkovitosti in sofinanciranju oskrbovanih stanovanj, v obliki soinvestiranja projektov, kjer SSRS kupuje do 50 % oskrbovanih stanovanj za starejše. Program ohranja tudi obliko sofinanciranja: posojilo in soinvestiranje s posojilom.

SSRS z Javnim pozivom za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2022 in 2023 vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije. SSRS bo v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.