Hidroelektrarna Formin dobiva prenovo v vrednosti 150 milijonov evrov; načrtovana največja sončna elektrarna v Sloveniji

Dravske elektrarne Maribor napovedujejo celovito rekonstrukcijo hidroelektrarne Formin, ki bo stala okoli 150 milijonov evrov. Obnova bo povečala njeno inštalirano moč za 24 MW in letno proizvodnjo energije za 40 GWh. Načrtujejo tudi izgradnjo največje sončne elektrarne v Sloveniji na brežinah kanalov hidroelektrarn Zlatoličje in Formin. Skupna moč sončnih elektrarn bo znašala 30 MW, s čimer bodo zagotovili električno energijo za približno 9.000 gospodinjstev. Ta projekt bo pomembno prispeval k izrabi obnovljivih virov energije in Zelenemu prehodu.

 

Hidroelektrarna Formin, ki deluje že 45 let, bo kmalu deležna celovite rekonstrukcije. Po besedah Aleša Kirbiša, vodje projekta hidroelektrarne Formin, je življenjska doba hidroelektrarn približno 25 do 40 let, gradbenih objektov pa do 50 do 70 let, zato je nujna rekonstrukcija, ki bo zagotovila varno in zanesljivo obratovanje še za nadaljnjih 40 let.

Rekonstrukcija hidroelektrarne bo obsegala prenovo opreme, obnovo dovodnih kanalov, zamenjavo turbin, generatorjev in transformatorjev. S tem bo inštalirana moč elektrarne povečana za približno 24 MW, letna proizvodnja energije pa za približno 40 GWh.

Projekt je trenutno v fazi investicijske in projektne dokumentacije, v začetku naslednjega leta pa načrtujejo pridobitev gradbenega dovoljenja. Predvideno praznjenje odvodnega kanala je spomladi leta 2026, celoten projekt pa naj bi bil končan v letu 2027.

Poleg rekonstrukcije hidroelektrarne Formin se bosta na tem območju Zlatoličje-Formin sočasno izgradili tudi dve sončni elektrarni, s čimer bodo zagotovili električno energijo za okrog 9.000 gospodinjstev. Ena sončna elektrarna na Zlatoličju bo imela moč 11 MW in bo proizvedla 13 GWh energije, druga na hidroelektrarni Formin pa bo imela moč 19 MW. Skupna moč obeh elektrarn bo tako znašala 30 MW, kar bo največja sončna elektrarna v Sloveniji do zdaj.

Gregor Šef, vodja projekta izgradnje sončnih elektrarn Zlatoličje-Formin, pojasnjuje, da bo ta sončna elektrarna pomembno prispevala k izpolnjevanju zahtev za povečanje deleža obnovljivih virov energije v državi. Ta projekt bo imel pomemben vpliv na zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv, kar bo pripomoglo k trajnostnemu razvoju Slovenije in uresničevanju ciljev Zelenega prehoda.

V Dravskih elektrarnah Maribor poudarjajo, da je nujno vlagati v energetske vire z minimalnim ogljičnim odtisom, saj bomo le tako poskrbeli za energetsko neodvisnost sedanjih in prihodnjih generacij. Generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor, Damjan Seme, opozarja, da bo obnova hidroelektrarne Formin pomembno vplivala na celotno Slovenijo in tudi širše, saj bo najsodobnejša tehnologija omogočila stabilno in zanesljivo obratovanje ter povečala varnost vodovodnega kanala.

Investicija v rekonstrukcijo hidroelektrarne Formin je ocenjena na približno 150 milijonov evrov, investicija v izgradnjo sončnih elektrarn na brežinah dovodnih in odvodnih kanalov hidroelektrarn Zlatoličje in Formin pa na približno 37 milijonov evrov. Skupna vrednost obeh projektov znaša okoli 187 milijonov evrov.

Gradbena dela se bodo po napovedih začela spomladi 2026 z zaprtjem jezu Markovci in sanacijo dovodnega kanala, še istega leta pa naj bi stekla tudi dela na elektrarni. Ponovno naj bi hidroelektrarna Formin začela obratovati v letu 2027.

Hidroelektrarna Formin, zgrajena leta 1978, je najmlajša hidroelektrarna na slovenskem delu Drave. Načrtovana obnova bo obsegala gradbena dela na dovodnem kanalu elektrarne s ciljem povečanja varnosti in tesnosti kanala ter zamenjavo primarne in sekundarne opreme na sami elektrarni, s čimer želijo zagotoviti njeno zanesljivo in varno obratovanje za nadaljnjih vsaj 40 let. Ta obsežen projekt bo pomembno prispeval k trajnostnemu razvoju energetskega sektorja Slovenije in spodbujanju obnovljivih virov energije.

MR