Gorišniški gasilci ob jubileju z novim gasilskim vozilom

Na osrednjem občinskem trgu v Gorišnici je bilo v začetku julija praznovanje visokega jubileja – 90-letnice PGD Gorišnica in 22. dan gasilcev GZ Gorišnica.

Gasilci v občini Gorišnica so praznovali; foto: TM

Jubilej so gasilci združili z letošnjim praznikom občine Gorišnica, s praznovanjem 22. dneva gasilcev Gasilske zveze Gorišnica in slovesno predajo novega gasilskega vozila PGD Gorišnica GVM – 1 za prevoz moštva.

Na prazniku gasilcev v Gorišnici so predstavili tudi gasilsko tehniko

Slavnostni govornik je bil župan občine Gorišnica Jože Kokot, slovesnosti pa sta se med visokimi gosti udeležila predsednik Gasilske zveze Slovenije (GZS) Janko Cerkvenik in podpoveljnik GZS Zvonko Glažar. Na veliki gasilski slovesnosti so podelili tudi priložnostne zahvale in visoka gasilska odlikovanja. Novo vozilo gorišniških gasilcev je blagoslovil tamkajšnji župnik Ivan Holobar.

Gasilsko svečanost so v Gorišnici začeli z gasilsko parado
Predstavil se je tudi ešalon mladine

V Gorišnici je bilo praznično že dan prej, ko so se srečali veterani in veteranke GZ Gorišnica, zvečer pa je bila še operativna vaja. Osrednji praznični dan so gasilci v občini Gorišnica pričeli z gasilsko parado, ki jo je vodil poveljnik GZ Gorišnica Davorin Kelenc. Nato se je slovesnost nadaljevala na občinskem trgu z nagovori, svečano podelitvijo in kulturnim programom, v katerem so nastopili ženski pevski zbor GZ Gorišnica ter plesni par Teo Patačko in Stefani Hrman iz sosednje Hrvaške, od koder so bili tudi gasilci pobratenega društva.

Nastop plesnega para iz sosednje Hrvaške

Predsednik GZ Gorišnica mag. Stanislav Vojsk v uvodnem pozdravnem nagovoru posebej izpostavil delo in prizadevnost domačih gasilcev, predstavil je dogajanje v gasilski zvezi s poudarkom na izobraževanju, omenil gradnjo dveh gasilskih domov v Mali vasi in Zagojičih ter gasilcem čestital ob prazniku.

Utrinek s slavnostne podelitve visokih gasilskih priznanj in odlikovanj.

»Zavedamo se, da gasilec ne more biti vsak,« pravi gorišniški župan Jože Kokot

Gorišniški župan Jože Kokot je v slavnostnem nagovoru orisal pomembno, požrtvovalno in humanitarno delo gasilcev in poudaril, da je poklic gasilca opravičeno zelo cenjen. »Zavedamo se, da gasilec ne more biti vsak, saj ni veliko ljudi, ki bi bili brez pomisleka pripravljeni pomagati drugim in pri tem pozabiti na nevarnost. Prav zaradi tega se spodobi, da se ob takih slovesnostih vsi, ki nismo aktivno vpeti v gasilsko delo, poklonimo gasilcem in njihovi požrtvovalnosti, pogumu in pripravljenosti pomagati. Občina Gorišnica gasilcem stoji ob strani in tako bo tudi v prihodnje. Iskrena zahvala vsem gasilcem v občini, posebej pa čestitam članom PGD Gorišnica ob visokem jubileju in želim, da bi svoje delo skrbno ter vestno opravljali tudi v bodoče.«

Slovesna predaja ključev novega gasilskega vozila

Ob jubileju v uporabo predali novo gasilsko vozilo GVM – 1

V Gorišnici so napredni vaščani gasilsko društvo ustanovili že leta 1928 in društvo je bilo skozi desetletja obstoja in delovanja zelo aktivno, tako na operativnem področju kot organiziranju tradicionalnih prireditev, namenjenih povezovanju vseh vaščanov. Kot je na jubilejni slovesnosti povedal predsednik PGD Gorišnica Boštjan Kolar, je za generacijami gorišniških gasilcev trdo delo, saj so vseskozi skrbeli za razvoj, nenehno usposabljanje in kader, vse od najmlajših do najstarejših ih članov društva.

Nova pridobitev PGD Gorišnica

»V občini smo osrednja gasilska enota in vseskozi smo se trudili tudi za izboljšanje opreme in tehnike. Razpolagamo s solidno gasilsko tehniko in voznim parkom, imamo vrhunsko usposobljen kader, a ubadamo se s prostorsko stisko, zato smo si v tem mandatu zadali cilj, da zgradimo novo gasilsko-vaško dvorano s spremljajočimi objekti. V tem letu bomo pridobili vso potrebno dokumentacijo, v prihodnjem pa načrtujemo pričetek gradnje,« je še dodal Kolar.

Zadnja večja pridobitev gorišniških gasilcev pa je sodobno gasilsko vozilo za prevoz moštva in osebne opreme GVM – 1, Opel Vivaro, ki so ga slovesno prevzeli ob letošnjem jubileju. Skupna vrednost investicije je znašala dobrih 32.000 evrov, od tega je gorišniška občina prispevala 10.000 evrov, preostalo pa je pokrilo društvo od prodaje starega vozila in sredstev, ki so jih zbrali v društvu.

Ključe novega vozila je na osrednji gasilski slovesnosti župan občine Gorišnica Jože Kokot predal predsedniku društva, ta pa nato poveljniku, zaobljubo pa je ob sprejemu ključev podal šofer Leon Žnidarič, ki je opravil tudi preizkus novega vozila.
Foto: TM