Gasilska zveza Slovenije opravila podelitev listin o napredovanjih v čine

gasilska-zveza-slovenije, brdo, podelitev, čini

Med prejemniki činov tudi gasilci Spodnjega Podravja

V hotelu Brdu pri Kranju je Gasilska zveza Slovenije (GZS) v torek pripravila slovesno podelitev listin o napredovanjih v čine visoki gasilski častnik, višji gasilski častnik in gasilski častnik. V minulem letu se je – prvič po novih učnih programih – usposobilo preko 2700 prostovoljnih gasilcev. Na novo je v gasilskih vrstah 138 gasilskih častnikov, 26 višjih gasilskih častnikov in 5 visokih gasilskih častnikov, med novo izobraženimi gasilci pa so tudi člani gasilskih društev in zvez Podravske regije.

Tečaj za gasilske častnike so izvedli v regijah: Ljubljana I, Ljubljana II, Mariborska regija, Podravska, Pomurska in  Zasavska regija, na tečajih, na nivoju GZS, pa so bili prisotni tudi tečajniki s Celjske, Dolenjske, Gorenjske, Koroške, Savinjsko-Šaleške regije ter regije Ljubljana III.

Med prejemniki listin o napredovanju v višji čin so tudi prostvoljni gasilci Podravske regije. Na svečani podelitvi se jim je pridružil tudi poveljnik GZS Franci Petek. Foto: Suzana Veber, Gasilec

Vsem kandidatom, ki so bili v čine imenovani na podlagi opravljenih tečajev v letu 2017, sta na slovesnosti na Brdu čestitala Janko Cerkvenik, v. d. predsednika GZS in Franci Petek, poveljnik GZS ter vsem slovesno izročila tudi listine. Na prireditvi so bili prisotni tudi Darko Muhič, namestnik poveljnika Gasilske zveze Slovenije, Milan Antolin in Jože Derlink, podpredsednika Gasilske zveze Slovenije, Iztok Zajc, podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije, Milan Dubravac, poveljnik Gorenjske regije ter podpredsednik CTIF, mag. Janez Merc, predsednik sveta Podravske regije, člani Komisije za izobraževanje in usposabljanje pri Gasilski zvezi Slovenije, več regijskih poveljnikov in predstavnikov gasilskih zvez ter drugi gostje.

Prostovoljni gasilci, ki so v minulem obdobju pridobili najvišji čin – visoki gasilski častnik (treju z leve je Dušan Vižintin, poveljnik Podravske regije) v družbi v.d. predsednika in poveljnika GZS. Foto: Suzana Veber, Gasilec

V vodstvu GZS so na ob zaključku izobraževanja in podelitvi listin med drugim poudarili, da se v današnjem času se srečujemo s številnimi naravnimi in drugimi nesrečami, napredki v tehnologiji, razvoju orodja in opreme so bliskoviti. Da lahko sledimo vse temu in uspešno ter učinkovito opravljamo naloge javne gasilske službe, je potrebno tudi kvalitetno izvajanje usposabljanja, čemur Gasilska zveza Slovenije daje velik poudarek. Dvig nivoja kakovosti pridobivanja znanja, poenotenje tečajev, bolj strukturirano in celostno podajanje znanja so bili le eni izmed ciljev, ki so bili vodilo pri pripravi posodobljenega temeljnega programa za usposabljanje prostovoljnih gasilcev.

TM, Foto: Suzana Veber, Gasilec