Gasilci v OGZ Ptuj podpisali pogodbe o opravljanju javne gasilske službe

Območna gasilska zveza Ptuj je že enaindvajsetič pripravila svečani podpis aneksov k pogodbam o opravljanju javne gasilske službe na območju občin Hajdina, Markovci, Cirkulane in Mestne občine Ptuj, v občini Zavrč pa bodo podpis opravili naknadno. Svečani dogodek je bil včeraj v občini Cirkulane.

Podpis aneksov k pogodbam o opravljanju javne gasilske službe na Ptujskem je včeraj gostila občina Cirkulane.

Na podpisu sta se poveljnikom občinskih gasilskih poveljstev in predsednikom gasilskih društev s Ptujskega pridružila predsednik in poveljnik OGZ Ptuj, Marjan Meglič in Zvonko Glažar, predstavnik MO Ptuj in vodja oddelka za splošne zadeve mag. Janez Merc, župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar in župan občine Cirkulane Janez Jurgec ter direktorica cirkulanske občinske uprave Milena Debeljak.

Svečani utrinki z včerajšnjega podpisa gasilskih aneksov.

S podpisom pomembnih dokumentov so gasilcem zagotovili vse pogoje za nemoteno delo v sistemu zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi nesrečami ter načrtovani razvoj v letu 2018. Gasilska društva iz občine Markovci so tokrat podpisala le pogodbo med OGZ Ptuj in PGD.

Gasilsko poveljstvo MO Ptuj na podpisu gasilskih aneksov.

Letos na Ptuju izstopata Kongres GZS in nakup gasilske avtomobilske lestve PGD Ptuj

Predsednik OGZ Ptuj Marjan Meglič je na včerajšnjem dogodku dejal, da bodo s sredstvi financirali mnoge programe in naloge, ki so v programski zasnovi Območne gasilske zveze v leto 2018. Del sredstev je namenjen tudi za pokrivanje materialnih stroškov in za delovanje gasilskih društev, občinskih poveljstev in zveze, je dodal Meglič, ob tem pa na kratko predstavil še letošnji program dela in planirane investicije, med katerimi je izpostavil nabavo gasilskih vozil v gasilskih društvih Hajdina, Spuhlja, Nova vas in Bukovci. Osrednja gasilska naložba letošnjega leta pa bo nakup gasilske avtomobilske lestve v PGD Ptuj, kar bo velika pridobitev za gasilstvo v Spodnjem Podravju. OGZ Ptuj bo letošnji Dan gasilca obeležila v občini Hajdina, v tamkajšnjem PGD Hajdina, kjer so slovesnost v soboto, 2. junija, še prej pa območno zvezo čaka velik dogodek, 18. in 19. maja, ko bo na Ptuju Kongres Gasilske zveze Slovenije, je še povedal Marjan Meglič.
Foto: Janez Liponik