Gasilci predstavili podrobnosti 17. Kongresa Gasilske zveze Slovenije

Območna gasilska zveza Ptuj in Mestna občina Ptuj bosta ta konec tedna gostiteljici 17. Kongresa Gasilske zveze Slovenije, največjega gasilskega dogodka v državi. Otvoritvena slovesnost bo v petek, 18. maja, ob 16.30 v Dominikanskem samostanu na Ptuju, sobota, 19. maja pa je rezervirana za zaključek kongresa in za veliko gasilsko parado v mestu.

V poročni dvorani Mestne hiše na Ptuju je bila dopoldne novinarska konferenca, ki jo je vodil Marko Pograjc, urednik gasilskega tiska in na kateri je vodstvo GZS in OGZ Ptuj novinarjem podrobneje predstavilo priprave na največji gasilski dogodek v tem letu, dogajanje na Kongresu in ob njem.

Poudarili so, da se bo v najstarejšem slovenskem mestu konec tedna prepletala tradicija, tako gasilska, kot kulinarična, povezana s pristnostjo podeželja in mesta, saj bo Ptuj tudi gostitelj 29. državne razstave Dobrote slovenskih kmetij.

Na Kongresu okrog 200 delegatov, v paradi blizu 5000 gasilcev

Kongres je za gasilce največji in najmočnejši dogodek. Foto: TM

Janko Cerkvenik, v. d. predsednika Gasilske zveze Slovenije, je danes poudaril pomen Kongresa za slovensko gasilstvo in nasploh za predstavitev širši javnost, ob tem pa izrazil zahvalo Ptuju in OGZ za organizacijo tako pomembnega gasilskega dogodka.

Franci Petek, poveljnik GZS, je poudaril, da se slovenski gasilci na kongresu zberejo vsakih pet let, preverijo stanje na področju gasilstva, izpostavijo ključne probleme, potrdijo program za naslednje obdobje, ob tem pa izvolijo novo vodstvo za novo mandatno obdobje. Kongres je za gasilce prav gotovo najmočnejši dogodek, ki se ga bo udeležilo blizu 200 delegatov iz vseh gasilskih regij, pričakujejo kar nekaj gasilskih delegacij iz sosednjih in prijateljskih držav, med drugim na Ptuj prihaja tudi Torre Erikson, predsednik mednarodnega združenja CTIF, je povedal Petek in dodal, da v sobotni gasilski paradi pričakujejo okrog 5000 gasilcev, preko 50 vozil, veliko število gasilskih praporov. »Delamo analizo za nazaj in si zastavljamo nove cilje,« je še dodal Petek.

Kongres bo prvič na Ptuju, zato so pričakovanja velika

Prvič v zgodovini bo Kongres GZS na Ptuju, kar so v mestu s ponosom sprejeli, je danes povedal ptujski župan Miran Senčar, o tem pa spomnil, da so bili gasilci na Ptuju že v času vladavine Rima. Mesto ima tudi bogato gasilsko tradicijo in gasilci veliko podpore, predvsem pa ima Ptuj požrtvovalne prostovoljne gasilce, ki so se izkazali tudi ob zadnjem neurju, je še dodal Senčar.

Sodelujejo gasilci celotne Podravske regije

O pomenu gasilske tradicije in vlogi gasilcev na širšem ptujskem območju je spregovoril Marjan Meglič, predsednik OGZ Ptuj zveze, ki povezuje pet lokalnih skupnosti, 24 gasilskih društev, okrog 3 tisoč gasilcev, od tega 900 operativcev. Dejal je, da priprava gasilskega Kongresa za Ptuj in okolico predstavlja velik izziv in enkratno priložnost, ki jo želijo kar najbolje izkoristiti. Doslej so v priprave vključili že nekaj sto gasilcev in veliko prostovoljnih ur, k sodelovanju pa so povabili tudi gasilce Podravske regije, saj si želijo odmeven in uspešen Kongres, ki bo povezal gasilce v Podravju in tudi širše.

V Galeriji Magistrat na ogled dela mladih likovnikov na temo Gasilci

Po novinarski konferenci je bila v Galeriji Magistrat še otvoritev razstave likovnih izdelkov najmlajših ustvarjalcev iz vrtcev in osnovnih šol s Ptujskega, ki so sodelovali v likovnem natečaju na temo “Gasilci”. Gasilska zveza Slovenije in Območna gasilska zveza Ptuj sta namreč pred 17. Kongresom Gasilske zveze Slovenije razpisali likovni natečaj na temo »Gasilci«.

Utrinek z odprtja gasilsko obarvane razstave v Galeriji Magistrat, ki bo na ogled v času 17. Kongresa GZS. Foto: Aleš Lenart

Na likovni natečaj so se odzvali: Vrtec Ptuj z enotami in vrtec Najdihojca pri OŠ Hajdina, Osnovne šole Hajdina, Cirkulane-Zavrč, Olga Meglič Ptuj, Ljudski vrt Ptuj, Mladika Ptuj in Breg-Ptuj. Skupaj je bilo poslanih 69 likovnih del, pretežno risb in slik v različnih tehnikah. Likovne izdelke pa so razporedili v kategorije po razpisu.

Utrinek z otvoritve razstave; foto: Aleš Lenart

Ocenjevalna komisija, ki jo je vodila Hilda Bedrač, je izdelke pregledala in izbrala najboljše v posameznih kategorijah. Ugotovila je, da so vsa likovna dela, ki so jih ustvarili otroci iz vrtcev in učenci iz osnovnih šol, izvirna, domiselna, estetsko dovršena ter usklajena s tematiko razpisa. Bedračevi so se v komisiji še pridružili Dušanka Škamlec, Aleksandra Janc, Matjaž Klasinc in Daniela Štumberger.

Na ogled je vseh 69 likovnih del mladih ustvarjalcev, ki so prispela na natečaj. Foto: Aleš Lenart

Praktične nagrade avtorjem najboljših risb so podelili Janko Cerkvenik in Franci Petek, v. d. predsednika in poveljnik Gasilske zveze Slovenije, ter Marjan Meglič, predsednik OGZ Ptuj. Nagradili so tudi mentorje in člane ocenjevalne komisije. V kulturnem programu je nastopil šestošolec OŠ Hajdina Jure Glažar na harmoniki, ki je prav tako prejel nagrado za svojo risbo.
TM, foto: Aleš Lenart, TM