Franc Breznik o evropskih vrednotah in vlogi Slovenije v EU

Franc Breznik, poslanec DZ in kandidat za EU poslanca iz vrst SDS, je izrazil svoja stališča o pomenu članstva Slovenije v Evropski uniji. V svoji izjavi je poudaril, da članstvo za Slovenijo ne pomeni zgolj gospodarskih priložnosti, ampak tudi vrnitev k skupnim evropskim vrednotam, kot so spoštovanje človekovih pravic, politične svoboščine in demokracija.

 

“Biti del EU za nas Slovence ni nikoli pomenilo zgolj gospodarske priložnosti. Pomenilo je vrnitev v družino, ki jo povezujejo vrednote spoštovanja človekovih pravic, temeljne politične svoboščine, pluralizem in demokracija. Vse, kar nam je bilo v totalitarni Jugoslaviji odvzeto in kršeno,” je dejal Breznik.

Breznik, ki je znan po svoji zavezi k evropskim vrednotam, pravi, da bo v Evropskem parlamentu nadaljeval boj za pravni red, demokracijo in gospodarski razvoj. SDS, stranka katere član je, poudarja pomen evropskih vrednot in zagovarja blaginjo naroda znotraj integriranega evropskega okvira.

Kot kandidat za EU poslanca, Breznik vidi Slovenijo kot ključnega akterja v boju za ohranitev in krepitev temeljnih evropskih principov, ki so ključni za napredovanje celotne unije.

MR