Franc Breznik iz SDS poziva vlado: V prenovo šolskega sistema mora biti vključena tudi prenova vajeništva

Slovenski trg dela se sooča s številnimi izzivi, predvsem pa z vse večjo pomanjkljivostjo strokovnih kadrov. Ta problem se z leti samo še stopnjuje, kljub opozorilom delodajalcev. Franc Breznik, poslanec Slovenske demokratske stranke (SDS), je zdaj na vlado naslovil pisno poslansko vprašanje, ki se nanaša na prenovo šolskega sistema, zlasti pa na prenovo vajeništva.

 

Zakon o vajeništvu, ki je v veljavi od leta 2017, v praksi ni zaživel, kot bi moral. Breznik in SDS so že ob njegovem sprejemanju opozorili na morebitne težave, ki so se sedaj izkazale kot upravičene. Kot posledica zakona, obremenjenega z birokracijo, se mnogi podjetniki in obrtniki soočajo z odločanjem o sodelovanju, medtem ko šole kažejo malo zanimanja za sodelovanje.

Nacionalni program vzgoje in izobraževanje za obdobje 2023-2033, ki ga je pripravila delovna skupina, ki se je sestala v začetku letošnjega leta, obljublja celovito prenovo šolskega sistema. Kljub temu pa Breznik v poslanskem vprašanju želi pojasnila o konkretnih ukrepih in načrtih v zvezi z vajeništvom in možnostmi za prekvalifikacijo iskalcev zaposlitve.

Evropski državi, ki sta prepoznali pomen učinkovitega sistema vajeništva, sta Avstrija in Nemčija. Breznik opozarja, da je “močno vajeništvo hrbtenica močnega gospodarstva, močnega podjetništva in močne obrti.”

Njegova vprašanja so usmerjena k temu, ali bo vlada vključila prenovo vajeništva v celovito prenovo šolskega sistema, ali podpira prekvalifikacijo iskalcev zaposlitve in, če da, kakšne ukrepe namerava sprejeti za lažjo in hitrejšo prekvalifikacijo teh iskalcev zaposlitve.

Odgovori na ta vprašanja bodo ključni za razumevanje, kako vlada načrtuje obravnavo problema pomanjkanja tehničnih in strokovnih kadrov v Sloveniji, hkrati pa bodo dali tudi vpogled v to, kako se namerava soočiti z izzivi na trgu dela v prihodnjem desetletju.

12