Financiranje zelenih projektov – Zelena ekonomija

Damir Žerak

V Ljubljani je bila v torek, 02.11.2021, kratka predstavitev projekta Zelena ekonomija – prihodnost planeta, ki ga je vodil Damir Žerak. Uvodoma je opozoril, da je še vedno težava v mednarodnem povezovanju. Dodal je, da zasebni sektor pri tem nima težav. Trenutno v Glasgowu poteka konferenca ZN o podnebnih spremembah. Postalo je jasno, da prvotni cilj do leta 2030 ne bo dosežen. Domneva se, da bo končni cilj verjetno uresničen do leta 2050, a vprašanje je, če bo to dovolj za naše otroke.

DAMIR ŽERAKNujno moramo zmanjšati naš »odtis« v naravi. Predvideva se, da bo do leta 2030 kar 5 od 9-ih bilijonov prebivalcev živelo v revnejših državah. Trenutno bogate države porabijo polovico več naravnih virov kot revne države z namenom, da se vzdržuje današnji način življenja, s katerim smo navidezno srečni oz. zadovoljni. Spremeniti je potrebno potrošniško vedenje in razmišljanje. Vsakdo izmed nas lahko pri tem prispeva, kot npr. da ne kupujemo novih gospodinjskih aparatov, ampak se raje odločimo za popravilo. Nujen je prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo. Z razvojem trajnosti bi bilo mogoče pridobiti okoli 700.000 novih delovnih mest. Omogočajo se nove priložnosti v službah oz. zaposlitvah, ki trenutno sploh še ne obstajajo. Na začetku je prehod težak, a se kmalu obrestuje.

Potrebna je prenova ekonomije EU na način krožnega gospodarstva, saj je zaradi pandemije povsem sesuta. V nadaljevanju so bili predstavljeni trije programi financiranja, ki se izvajajo na nacionalni ravni: Horizon Europe, Life in The Recovery and Resilience Facility. Aktivno financiranje iz teh programov se bo začelo z letom 2022. 30% sredstev je potrebno uporabiti za krožno gospodarstvo. Slovenija se je odločila, da bo v ta namen porabila 50% vseh sredstev.

V nadaljevanju so bili predstavljeni trije programi financiranja:

 1. Horizon Europe je primeren za vse programe v EU. Nenehno se objavljajo nove ponudbe in
  imajo za obdobje 2021 – 2027 proračun v višini 95 bilijonov EUR. Predlog za nepovratna
  sredstva mora obsegati 120 strani.
 2. Life je bil ustanovljen 1992 in podpira projekte na področjih: Narava in biotska raznovrstnost,
  Okolje in učinkovita raba virov, Okoljsko upravljanje in informiranje, Blaženje podnebnih
  sprememb, Prilagajanje podnebnim spremembam ter Podnebno upravljanje in informacije.
 3. The Recovery and Resilience Facility se ukvarja s »Covid-19« situacijo.

DAMIR ŽERAK