EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV

Med 19. in 27. novembrom 2022 v Evropski uniji obeležujemo največji projekt na področju ozaveščanja o zmanjševanju odpadkov in varstvu okolja.

ETZO (Evropski teden zmanjševanja odpadkov) je zaživel leta 2009 v LIFE programu, od leta 2017 je koordiniran in financiran s strani organizacijskega odbora EWWR. V Sloveniji ga podpira Ministrstvo za okolje in prostor, Gospodarska zbornica Slovenije in Zbornica komunalnega gospodarstva.

Letošnja tema je tekstil. Tekstilna in oblačilna industrija je skupaj s prometom, živilsko industrijo in bivanjem ena izmed največjih onesnaževalcev. Ima velik vpliv na rabo tal, onesnaževanje vode in emisije toplogrednih plinov. Tekstilni sektor ima močan okoljski in družbeni vpliv v vseh fazah: od proizvodnje, distribucije, uporabe in tudi po uporabi (zbiranje, sortiranje, recikliranje in končno ravnanje z odpadki, kjer gre večinoma za sežiganje in odlaganje na odlagališča). Več o krožnem in trajnostnem tekstilu si lahko preberete na strani ETZO. https://etzo.gzs.si/vsebina/Tema

1

Vir: https://www.ekodezela.si/eko-obcine/v-tej-obcini-prvi-loceno-zbirajo-tudi-oblacila-ki-niso-za-nikamor-vec/

Kako lahko sami pripomoremo k zmanjševanju kopičenja odpadkov iz odpadnega tekstila?

Biti »okolju prijazen« ne more biti več zgolj hobi. Vse več je govora o trajnostnem bivanju, izrabljanju virov, uporabi lokalnih živil, zmanjševanju uporabe embalaže, varčevanju z energijo… Trajnostno razmišljanje je tudi pomembno pri izbiri in nakupovanju tekstila in oblačil, saj globalna tekstilna industrija ustvari 93 milijonov ton odpadkov od skupno 150 milijonov kosov oblačil. Od skupne proizvodnje se le 1 % reciklira.

Dobro je pred nakupom razmisliti, ali nam bo oblačilo služilo dlje časa, za katere priložnosti, ali ga lahko kombiniramo z drugimi kosi oblačil v omari in ali ga sploh potrebujemo. Racionalno razmišljanje pri uporabi oblačil je izredno pomembno, saj se izognemo kopičenju oblek v omari, prav tako je tak način prijaznejši do naše denarnice.

Pridružite se aktivnostim v okviru letošnjega ETZO

V Mariboru Zveza prijateljev mladine Maribor prireja Cunjami – izmenjevalnico oblačil, na katerem si lahko vsak zadnji torek v mesecu med 17. in 19. uro izmenjate obleko, katera vam več ne služi v omari, odnesete pa nov kos rabljene garderobe. V samem mestnem jedru deluje tudi več trgovin t.i. Second Hand Shop, ki omogočajo trajnostne oblike nakupa oblačil in kjer se lahko za simbolične cene na novo oblečete.

V Javnem podjetju Snaga bodo teden zmanjševanja odpadkov obeležili z dodatnimi različnimi aktivnostmi, in sicer:

  • Na vseh zbirnih centrih v vseh občinah, kjer delujejo, bodo namestili zbirne zabojnike za še uporaben tekstil, primeren za ponovno uporabo in za neuporaben tekstil ter tako vsem občanom dali priložnost odgovornega ravnanja s tekstilnimi izdelki. Zabojniki bodo jasno označeni in bodo na zbirnih centrih ostali tudi v prihodnje.

Na zbirnih centrih bomo namestili tudi plakate na temo pomena kroženja tekstilnih odpadkov, prav tako bodo občanom ponudili letake, na katerih bodo nasveti, kako do zmanjšanja tekstilnih odpadkov.

  • V sredo 23.11. bodo v središču mesta, na Trgu svobode v Mariborumed 10. in 16. uro organizirali dogodek, poimenovan BODI TRAJNOSTEN – IZMENJUJ IN LOČUJ TEKSTILNE IZDELKE.

Na dogodku bodo poskrbeli za izmenjavo tekstilnih izdelkov, priredili delavnico izdelave novih izdelkov iz odpadnega tekstila, delili koristne nasvete in skupaj z občani zavrteli kolo sreče in se ob tem naučili kaj novega.

  • V obeležitev ETZO in trajnostnega tekstila bodo v tem tednu povabili k sodelovanju vse vrtce in OŠ v vseh občinah, kjer delujejo, da se pridružijo trajnostnim premikom z organiziranjem izmenjevalnic v svoji sredini. Vrtci in šole ne bodo omejeni samo na ta teden, ampak imajo čas organizirati sejem ali tržnico izmenjav do konca marca 2023 – pomembno sporočilo je, da se tema letošnjega ETZO ne nanaša zgolj na ta teden v novembru, ampak je smiselno trajnostne prakse osvajati tudi naprej. Ob obeležitvi svetovnega dneva Zemlje v aprilu bodo razglasili nagrajence, ki so se pri organizaciji izmenjevalnic najbolje odrezali.
  • V tednu ETZO bodo aktivni z različnimi objavami tudi na spletni strani ter družbenem omrežju FB ( Snaga + JHMB). V tem tednu bodo tudi sodelavce v vseh podjetjih Skupine JHMB spodbudili, da organizirajo izmenjavo tekstilnih izdelkov med seboj v obliki organizirane izmenjevalnice (https://www.snaga-mb.si/ ).

Prijazno vabljeni k odgovornemu ravnanju.

Vir: obcinajurij.si