Evropo moramo pomladiti z zelenim realizmom in skrbjo za družinske vrednote

V prvem predvolilnem soočenju na Nova24TV je predstavnik SDS, Franc Breznik, izpostavil pomembnost usmerjanja Evrope v pravo smer blaginje, gospodarskega razvoja ter zdravstvene in socialne varnosti. Soočenje, ki ga je vodil Aleksander Rant, je zajelo štiri ključne teme: prihodnjo smer Evrope, zeleni prehod, infrastrukturo in kmetijstvo.

 

Ključna vloga SDS pri oblikovanju evropske prihodnosti

Franc Breznik je poudaril, da je SDS edina stranka, ki ji je resnično mar za Slovence znotraj EU in za razvoj EU v pravo smer.

“Evropa je edinstvena identiteta, ki ji ni primere ne v svetu, ne v zgodovini. Kot taka lahko zadostuje vsem 27-im državam članicam, tudi Sloveniji,” je dejal Breznik in opozoril na pomembnost krščanskih vrednot, na katerih je bila ustanovljena EU.

Bogomil Knavs iz Zelenih Slovenije je izrazil nezadovoljstvo z voditelji EU in dejal, da “današnji voditelji EU niso senca ustanovnih očetov.” Knavs je izpostavil potrebo po ohranjanju suverenosti držav članic, tako na vojaškem kot tudi gospodarskem področju, in opozoril, da je EU sama kriva, da je na svetovnem prizorišču postranska igralka. Njegove ideje, da evropski komisarji ne bi smeli od zunaj vmešavati v interne zadeve držav, so manj razvojno naravnane v primerjavi z Breznikovimi.

Kritika zelenega prehoda in podpora zelenemu realizmu

Breznik je izrazil kritiko do obstoječega zelenega prehoda in izpostavil pomembnost zelenega realizma: “V SDS ne govorimo o zeleni religiji, ki nas je pripeljala do številnih težav, ampak govorimo o zelenem realizmu.” Spomnil je na težave, ki jih je povzročil prehiter zeleni prehod, kot so energetska kriza in padec industrijske proizvodnje. Po njegovem mnenju je ključno, da zmagajo stranke, ki podpirajo rešitve, ki so tehnološko izvedljive in ekonomsko smiselne.

Mojca Erjavec iz NSi je poudarila potrebo po čezmejnem javnem naročanju v zdravstvu in večji podpori družinam. “Evropa je osnovana na potrebah ljudi,” je dejala Erjavčeva, vendar so njeni predlogi manj ambiciozni in konkretni v primerjavi z Breznikovimi vizijami. Erjavčeva je izpostavila tudi premajhno povišanje kupne moči in povečanje revščine, ter poudarila pomen jedrske energije in začasno rabo plina. NSi podpira postopno nadomeščanje virov energije, vendar brez jasnega načrta za dolgoročno konkurenčnost.

Podpora družinski politiki in pokojninskemu sistemu

“Evropa je osnovana na vrednostnem konceptu judovsko-krščanske tradicije, razsvetljenstva in kot takšna ima to tudi vkovano v svoj vrednostni koncept,” je dejal Breznik.

Posebej je izpostavil javno zdravstvo in pokojninski sistem, ki sta vzor mnogim državam. Poudaril je, da mora biti skrb za družinsko politiko v EU v prihodnosti na prvem mestu, saj je to ključno za ohranjanje konkurenčnosti in blaginje.

Klemen Belhar iz Vesne je izpostavil, da Slovenija potrebuje EU za samostojnost in povezanost. “Predvsem menim, da Slovenija potrebuje EU, ker nam omogoča, da smo samostojni, pa hkrati tako povezani, da kot majhna država lahko dobro funkcioniramo,” je dejal Belhar. Njegove ideje so bile osredotočene na implementacijo obstoječih EU politik, kar je manj razvojno naravnano v primerjavi z vizijo SDS. Belhar je tudi opozoril na pomanjkanje “nujnih premikov” v Sloveniji in si želel bolj energetsko povezano Evropo ter bolj učinkovit panevropski javni transport.

Pomen infrastrukture in kmetijstva

Na področju infrastrukture je Breznik opozoril na problematične odločitve sedanje vlade, ki namesto v železnice vlaga v drage postaje. Podprl je gradnjo hitrih železnic, ki bi izboljšale povezljivost znotraj Evrope. Na področju kmetijstva je poudaril pomembnost družinskih kmetij in izrazil skrb zaradi majhnosti slovenskih kmetij in pomanjkanja sofinanciranja kmetijske mehanizacije.

Bogomil Knavs je izpostavil pomen gradnje avtocest in poudaril, da bi Kitajci lahko ceneje zgradili nekatere projekte, vendar to ne ponuja enake razvojne vizije kot Breznikova podpora hitrim železnicam in celoviti infrastrukturi. Knavs je prav tako poudaril pomen izoliranosti zgradb za manjšo porabo energije ter energetsko samooskrbo, vendar ni predstavil konkretnih načrtov za izboljšanje infrastrukture na evropski ravni.

Klemen Belhar je poudaril pomen javnega prevoza in vlakov, vendar je izrazil skrb, da nas bodo nekatere prometne poti zaobšle, če ne bomo pospešili gradnje hitrih vlakov po Evropi. Izpostavil je tudi pomen ustanovitve EU energetske unije in posodobitve energetskih omrežij, vendar so njegovi predlogi manj ambiciozni v primerjavi z vizijo SDS.

Mojca Erjavec je poudarila pomen gradnje infrastrukture, zlasti za obrobne prebivalce Slovenije, daleč stran od Ljubljane in mestnih središč. Po njenem bi morali več vlagati v železnice, zlasti hitre, vendar ni predstavila konkretnih načrtov za izboljšanje povezljivosti na evropski ravni.

Franc Breznik in SDS se zavzemata za pomlajeno Evropo, ki temelji na zelenem realizmu, družinskih vrednotah in močni infrastrukturi. Njihova vizija vključuje skrb za blaginjo državljanov, gospodarski razvoj ter zdravstveno in socialno varnost. Po mnenju Breznika je SDS edina stranka, ki resnično zastopa interese Slovencev znotraj EU in usmerja Evropo v pravo smer. Stališča drugih kandidatov, kot so Knavs, Erjavčeva in Belhar, so manj ambiciozna in ne ponujajo enako razvojno naravnane vizije za prihodnost Evrope.

 

MR