Erasmus+ cenjen kot ključen za izobraževanje in mlade v EU

Parlamentarni odbor za kulturo in izobraževanje v EP je v torek podal svojo oceno o vmesnih rezultatih programa Erasmus+ za obdobje 2021-2027. V resoluciji, sprejeti z večinskim soglasjem, so poslanci izrazili zaskrbljenost glede nezadostnih sredstev in zamud pri izplačilih, ki omejujejo dostopnost programa za mlade z manj priložnostmi.

 

Dr. Milan Zver, stalni poročevalec Evropskega parlamenta za program Erasmus+, je poudaril pomen programa kot naložbe v izobraževanje in prihodnost Evrope. “Erasmus+ je dokaz, da je vlaganje v izobraževanje ključno za oblikovanje bolj vključujoče družbe,” je dejal Zver. Ob tem je izpostavil potrebo po stalnem izboljševanju kakovosti izobraževanja in neformalnega učenja.

Zver je poudaril tudi, da je program Erasmus+ ključen za izboljšanje zaposlitvenih možnosti mladih in podpiranje podjetniških pobud. V poročilu o izvajanju programa so bili izpostavljeni glavni izzivi, kot so dolgi in zapleteni administrativni postopki, ki ovirajo dostopnost programa. Zver si prizadeva za odpravo teh ovir, da bi program postal bolj dostopen in prijazen za vse evropske državljane.

MR