Elektrika ostaja še vedno poceni!

Vlada je izdala spremembe Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, skladno s katerimi se ohranjajo trenutne višine trošarin še nadaljnje tri mesece, in sicer od 1. maja do 31. julija 2022. Tako poskušamo tudi na področju davčne politike reševati stiske prebivalstva in gospodarstva zaradi visokih cen nafte.

 

Uredba o določitvi zneska trošarine na električno energijo je del interventnih ukrepov za naslavljanje višjih cen električne energije. Vlada veljavnost uredbe podaljšuje do 31. julija 2022. S predlagano spremembo uredbe se podaljšuje veljavnost Uredbe o določitvi zneska trošarine za električno energijo in s tem zneskov trošarine za električno energijo še za nadaljnje 3 mesece, do 31. julija 2022.

Spomnimo, da je Robert Golob v soočenjih izjavil, da je pristop ukinjanja omrežnine slab ukrep, ki je narejen na škodo elektro distributerjem. Res je, da elektro distributerji, kamor sodi tudi Golob ne bodo ustvarjali dobička kot sicer, imajo pa gospodinjstva in gospodarstvo v teh kriznih časih poceni elektriko. Kaj je boljše pa sami presodite.