Dvodnevni gasilski kongres na Ptuju v odmevni zgodbi

Gasilci Območne gasilske zveze Ptuj so konec minulega tedna nadvse uspešno izpeljali 17. Kongres Gasilske zveze Slovenije, ki ga je mesto gostilo prvič. Ob zaključku je bila po ulicah in trgih Ptuja še velika gasilska parada, v kateri je sodelovalo blizu 5 tisoč gasilk in gasilcev iz 17 gasilskih regij.

Dvodnevni kongres na Ptuju je bil ob Dobrotah slovenskih kmetij minuli vikend vseslovenski dogodek, ki je pustil dober vtis na vse, tudi na tuje predstavnike gasilskih zvez Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Slovaške ter Srbije ter na Tora Erikssona, predsednika CTIF. Gasilci so na kongresu izvolili novo vodstvo in za predsednika je bil izvoljen v. d. predsednika Janko Cerkvenik, za poveljnika pa dosedanji poveljnik Franci Petek.

Dominikanski samostan na Ptuju je bil minuli petek in soboto osrednje mesto dogajanja in plenarnega zasedanja 17. Kongresa Gasilske zveze Slovenije (GZS), kjer so se delegatom in vodstvu GZS pridružili tudi visoki gostje, med njimi obrambna ministrica Andreja Katič, Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje, Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite RS, Milivoj Dolščk, glavni inšpektor Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Marjan Meglič, predsednik OGZ Ptuj in Miran Senčar, župan MO Ptuj.

Dominikanski samostan na Ptuju je bil osrednji prostor kongresa GZS, na katerem se gasilci zberejo vsakih pet let. Foto: TM

Gasilsko delegacijo in goste v mestni hiši sprejel župan Miran Senčar

Petčlansko delovno predsedstvo je na zasedanju vodil Dejan Jurkovič, predsednik GZ Ormož, delegati pa so izvolili še tričlansko verifikacijsko komisijo, petčlansko volilno komisijo, sedemčlansko komisijo za kongresne usmeritve nadaljnjega razvoja gasilstva na čelu s poveljnikom Francijem Petkom. Janko Cerkvenik in Franci Petek, v. d. predsednika in poveljnik Gasilske zveze Slovenije, sta na kongresu predstavila poročilo o petletnem delu Gasilske zveze Slovenije, v mandatnem obdobju 2013-2018. Prvi dan kongresa je za vodstvo gasilske organizacije in goste iz domovine in tujine župan MO Ptuj Miran Senčar pripravil sprejem v mestni hiši.

V mestni hiši je gasilce in ostale goste sprejel ptujski župan Miran Senčar. Foto: Langerholc

Za predsednika Gasilske zveze Slovenije izvoljen Janko Cerkvenik, poveljnik ostaja Franci Petek

Delovni del kongresa se je na Ptuju zaključil z volitvami novega vodstva in s sprejemom Usmeritev razvoja gasilstva v RS do leta 2023, razglasitvi rezultatov volitev pa je sledil še slavnostni del z nagovorom novega predsednika GZS Janka Cerkvenika in obrambne ministrice Andreje Katič ter podelitvijo priznanj. 17. Kongresa GZS na Ptuju so se udeležili tudi gostje iz tujine, delegacije gasilskih zvez Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Srbije, Slovaške, častni gost kongresa pa je bil Torre Erikson, predsednik mednarodne gasilske organizacije CTIF – in vsem delegacijam je vodstvo GZS podelilo spominske plakate.

Priložnostne plakete so prejele tudi tuje gasilske delegacije; foto: GZS

Podeljena najvišja gasilska priznanja

Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije, sta podelila priložnostne plakete, ki so jih prejeli Milivoj Dolščak, Srečko Šestan, Darko But in Andreja Katič.

Prejemniki priložnostnih plaket; foto: GZS

Sledile so podelitve plaket gasilca za leto 2018, ki so šle v roke Franca Frangeža iz GZ Kidričevo, Alojzija Molka iz GZ Logatec in Franca Rusa iz GZ Ribnica. Kipec gasilca za leto 2018 sta prejela Viktorija Bernetič iz GZ Sežana in Franc Anderlič iz GZ Novo mesto. Prejemniki najvišjega gasilskega priznanja – priznanja Matevža Haceta – za leto 2018 pa so bili Jože Derlink iz GZ MO Kranj, Vinko Keršmanc iz GZ Vrhnika in Borut Predan iz GZ Majšperk.

Prejemniki najvišjega gasilskega priznanja – priznanja Matevža Haceta – za leto 2018. Foto: GZS

Zaključek kongresa z veliko gasilsko parado po mestu in gasilsko veselico

Ob 16. uri je po ulicah Ptuja – mimo tribune z gosti pred mestno hišo – krenila gasilska parada proti mestnemu stadionu Ptuj. Blizu 5 tisoč gasilcev in gasilk iz vse države je krenilo v paradi, v kateri se je predstavilo kar 850 praporščakov in 50 gasilskih vozil, mladi gasilci Gasilske zveze Slovenije in članice Gasilske zveze Slovenije pa so se predstavili posebej, vsak v svojem ešalonu. Najštevilčnejša sta bila ešalona Pomurske in Podravske regije. V paradi so bili posebej zanimivi starodobniki, sto in več let lepo ohranjena stara gasilska vozila, pa tudi ročne vprežne gasilske črpalke, ki jih je vlekla konjska vprega. Sodelovali so gasilci PGD Zabovci, Muretinci, Pleterje, Biš, Desenci in Hajdina.

Foto: GZS
Foto: GZS

Prikaz vozil Sil za zaščito in reševanje

V paradi so se poleg starih, lepo ohranjenih gasilskih vozil in sodobno opremljenih primerkov novejše izvedbe predstavile tudi Sile za zaščito, reševanje in pomoč (ZIR): Gorska reševalna služba, Jamarska reševalna služba, Podvodna reševalna služba, Rdeči križ Slovenije, Kinološka zveza Slovenije, Zveza reševalnih psov Slovenije. Zveza tabornikov Slovenije, združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Premogovnik Velenje in pripadniki Civilne zaščite. Predstavil se je tudi ešalon enot za zaščito in reševanje.

Zaključni nagovor na kongresu novega predsednika GZS Janka Cerkvenika. Foto: Langerholc

Veličastno parado uniformiranih gasilcev, predstavnikov služb zaščite in reševanja ter vozil – parado so preletela zračna plovila in predstavili so se pripadniki 15. Polka vojaškega letalstva SV – si je poleg gostov, ki so prisostvovali zasedanju17. Kongresa Gasilske zveze Slovenije, ogledal tudi predsednik vlade Miro Cerar.

Na ptujskem mestnem stadionu je bila zaključna slovesnost 17. Kongresa GZS z mimohodom vseh ešalonov. Foto: Langerholc

Premier Cerar je bil tudi slavnostni govornik na zaključku kongresa na mestnem stadionu na Ptuju, kjer sta gasilce iz vse Slovenije in goste iz tujine nagovorila tudi predsednik GZS Janko Cerkvenik in ptujski župan Miran Senčar. Pri mestnem stadionu so gasilski kongres sklenili z veliko gasilsko veselico in veselim druženjem.
TM, foto: GZS, Langerholc