Druga operativna vaja članic OGZ Ptuj

V Območni gasilski zvezi Ptuj so konec aprila znova dokazali, da imajo tudi dobro usposobljene operativke. Na Ptuju so namreč uspešno izvedli vajo članic z naslovom Požar Ptuj 2018.

Na Ptuju, na območju OGZ Ptuj in PGD Ptuj, so članice uspešno izpeljale tudi drugo operativno vaja članic z udeležbo 53 operativk iz 13 prostovoljnih gasilskih društev Sobetinci, Bukovci, Grajena, Stojnci, Podvinci, Markovci, Gerečja vas, Hajdoše, Slovenja vas, Cirkulane, Spuhlja in Zavrč. Pokazale so operativne postopke na temo požara poslopja, avtomobila in naravnih nesreč.

V Območni gasilski zvezi Ptuj so konec aprila potrdili, da imajo dobro usposobljene operativke.

Scenarij poteka vaje je bil razdeljen v dva operativna dela sektorjev, je pojasnila Marica Mlakar, v OGZ Ptuj zadolžena za članice, in dodala, da je bil namen vaje prikazati operativno delo članic. »Izvedle smo več notranjih in zunanjih napadov, postavitev tridelne lestve in napeljava cevovoda preko lestve, ponesrečence pa so oskrbele članice, ki delajo kot bolničarke.

Članice so na vaji pokazale operativne postopke na temo požara poslopja, avtomobila in naravnih nesreč.

V drugem sektorju smo opravile napad na gorečo vozilo z IDA. Za pogasitev požara smo uporabili srednje težko peno. Pripravile smo tudi protipoplavni zid. Članice so pri vaji izpopolnjevale svoje znanje in se aktivno vključevale v izvedbo vaje z namenom, da pokažemo, kaj smo se že naučile in da svoje znanje uspešno prenašamo tudi na mlajše članice,« je povedala Mlakarjeva.

Skozi vajo se da izboljšati znanje v operativi

Članice OGZ Ptuj so tako znova dokazale, da tudi na vaji dobro sodelujejo in se znajo povezovati ter izmenjevati svoje znanje in izkušnje. Zadale so si nalogo, da bodo svoje delo na področju operative z leti poskušale še izboljšati, skozi vajo, ki jo planirajo vsako leto v aprilu pa priti do ugotovitev, kje delajo napake in zanje poiskati najboljše rešitve.

Članice so pri vaji izpopolnjevale svoje znanje …

»Vsem članicam, ki so sodelovale v vaji se iz srca zahvaljujem za udeležbo in želim veliko uspeha pri njihovem delu tudi v bodoče. Zahvala vodstvu OGZ Ptuj, predsedniku Marjanu Megliču, poveljniku Zvonku Glažarju, namestniku poveljnika Branku Lahu, vsem, ki so pomagali pri izvedbi vaje ter vsem šoferjem in strojnikom, ki so nam pomagali. Velika zahvala je namenjena tudi poveljniku PGD Ptuj Primožu Korošaku, ki je skrbel za koordinacijo vaje in nam na naš predlog pripravil tudi podroben načrt izvedbe vaje,« je še dodala Mlakarjeva.

Samostojni vod gasilk se je moral soočiti s požarom

Gasilke so že večkrat pokazale, da si želijo in znajo sodelovati tudi na intervencijah. Za dobro izvedbo skupne vaje je članicam čestital tudi poveljnik ptujske zveze Zvonko Glažar, po še eni vaji članic, pa je vajo opisal kot zelo uspešno in pojasnil, da se je samostojni vod gasilk se je soočil s požarom.

Izvedeni so bili zunanji in notranji napad, odstavitev trodelne lestve, reševanje ponesrečenca in prezračevanje prostorov. Oddelek gasilk se je soočil z gašenjem gorečega avtomobila, kot gasilno sredstvo je bila uporabljena srednje težka pena. Kot tretji nesrečni dogodek, s katerim se je prav tako soočil vod gasilk, pa je bil zajezitev meteornih voda z izdelavo protipoplavnega zidu. Vodenje je bilo enostarešinsko z izpostavitvijo treh nepovezanih sektorjev.

V sklopu vaje so članice izvedle zunanji in notranji napad, odstavitev trodelne lestve, reševanje ponesrečenca in prezračevanje prostorov.

Primerna povelja in odlično izpeljani operativni taktični postopki

Gasilke iz Območne gasilske zveze Ptuj so celotno vajo izpelje popolnoma same. Kolegi gasilci so jim nudili le pomoč pri opravljanju z gasilskim vozili. Glede na to, da so bili scenariji pripravljeni zelo realistično: goreči avtomobil, uporaba gasilnih sredstev in z delavnim tlakom vode v gasilnih armaturah, s polno uporabo osebne in skupne zaščitne opreme, je dejal Zvonko Glažar, so bila s strani vodij izdana primerna povelja in odlično izpeljani operativni taktični postopki.

Na drugi vaji članic je sodelovalo 53 operativk iz 13 gasilskih društev s širšega ptujskega območja.

»Prisotni opazovalci, inštruktorji gasilske taktike smo si bili enotno pri oceni vaje. Zelo dobro opravljeno delo. Pri analizi prisotnih članic smo zaključili, do so vse članice v zadnjih nekaj letih opravile vsaj osnovne tečaje za gasilce, ki jih izvajamo na OGZ Ptuj. Doživeta situacija, potrjuje, da imamo sistem izobraževanja, ki temelji na praktičnem delu. Odlično …« je v izjavi po vaji članic povedal poveljnik OGZ Ptuj in podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar.
TM, foto: arhiv OGZ Ptuj