Dr. Milan Zver vložil pritožbo pri evropski varuhinji človekovih pravic zoper komisarko Vero Jourovo

Evropski poslanec dr. Milan Zver je v postopku, ki odmeva v političnih krogih Evropske unije, vložil uradno pritožbo pri evropski varuhinji človekovih pravic. Pritožba je usmerjena proti Evropski komisiji, natančneje proti podpredsednici Vere Jourove. Zver očita komisiji večmesečno izmikanje in zavlačevanje pri zagotavljanju dostopa do dokumentov, ki se nanašajo na marčevski obisk Jourove v Sloveniji leta 2023.

Zver, ki je v evropskem parlamentu znan po svoji zavzetosti za preglednost in dostop do informacij, izraža resno skrb glede namernega odlašanja s strani Komisije. Sumi, da se objava dokumentov zavlačuje z namenom, da bi podpredsednica Jourova, ki v Komisiji pokriva področje transparentnosti, zaključila mandat brez odgovornosti za svoja dejanja.

V svoji pritožbi dr. Zver od varuhinje človekovih pravic zahteva naslednje ukrepe:

  1. Ugotovitev kršitev pravic: Preiskava, ali je Komisija kršila njegovo pravico do dostopa do informacij, ker mu ni zagotovila zahtevanih dokumentov.
  2. Objava poročila in dokumentov: Nalaganje Evropski komisiji, da objavi celotno poročilo o misiji v Sloveniji, vključno z vsemi zahtevanimi internimi dokumenti in opomnikom, ki je bil pripravljen za obisk.
  3. Ugotovitev zlorabe pooblastil: Preiskava morebitne zlorabe pooblastil s strani Komisije zaradi zavlačevanja z odgovorom na Zverovo zahtevo.
  4. Priporočila za izboljšave: Predlogi Evropski komisiji za sprejetje ukrepov, ki bi povečali preglednost in transparentnost v komunikaciji z javnostjo.

Ta primer je še posebej pomemben, saj odpira vprašanja o transparentnosti delovanja Evropske komisije in dostopu do informacij, ki so ključnega pomena za demokratično delovanje institucij EU. Odziv varuhinje človekovih pravic in morebitne posledice pritožbe bodo nedvomno imeli širok odmev v političnih in javnih krogih po vsej Evropi.