Domačini proti vetrnicam: “Tace proč od Boča”

Na nedavnem srečanju v Makolah je župan Franc Majcen sprejel le enega predstavnika iniciative, gospoda Boštjana Plaznika, za pogovor o kontroverznem načrtu postavitve vetrnic na varovano območje Boča. Ostalim predstavnikom ni bilo omogočeno prisostvovanje na sestanku, kar je sprožilo različne odzive v lokalni skupnosti, kot poročajo na net-tv.si.

 

Na srečanju so se dotaknili vprašanja, ki močno razdvaja lokalno prebivalstvo – načrtovana postavitev vetrnic na Boču. Domačini ostro nasprotujejo temu projektu, saj bi vplival na naravno in kulturno dediščino tega območja, kot je zapisano na net-tv.si.

Beno Toplak, občan občine Makole, je izrazil nezadovoljstvo glede pomanjkanja informacij: “Mi še danes ne vemo, je kaj podpisanega, ali je to sprejeto ali ni. Mislim, ni informacij. V bistvu so ljudje dezinformirani. Mi še vedno govorimo o tem, kar je slišal nekdo drug. Dejstvo pa je, da nameravajo postaviti vetrnice na vodovarstvenem območju, tam kjer ni vetra. Kaj je to za igra? Kje je denar? Kam gre ta denar? Kdo ga bo obrnil? Kdo ga bo odnesel?”

Občanka iz Pragerskega je dodala: “Žal mi je jasno, da me zadeva zadeva, ker hodim na Boč in ne želim gledati vetrnic, dokler ni neodvisna znanstvena študija o vplivu na okolje in ljudi. Gradili jih bodo v naravnih parkih, ki so pod zaščito države. Tukaj je korupcija. Veste, kaj to pomeni? To je samo denar.”

Neuradno smo izvedeli, da občino v praksi vodi župan v senci, Zdravko Krošl, ki opravlja funkcijo podžupana in ima velik vpliv na delovanje občine ter tudi na župana Franca Majcna. Po pričevanju domačinov naj bi bil župan Majcen celo nekakšna politična marioneta, saj naj bi Krošl dejansko odločal o ključnih zadevah v občini, kot poročajo na net-tv.si.

Aljoša Tovornik, predsednik lovske družine Makole, je opozoril na širše posledice: “Ne zavedajo se, da bo v širši okolici oskrba s pitno vodo postala velika težava. Z vodovodom se ne napajamo samo mi lokalno, ampak tudi vse ostale vasi okrog. Upam, da se bo občinska uprava odločila pametno in v interesu krajanov, ne pa v interesu kapitala,” kot je zapisano na net-tv.si.

Čas bo pokazal, kakšen bo nadaljnji razplet te burne lokalne zgodbe in ali bo občina prisluhnila glasovom domačinov ali pa bo načrt vetrnic vendarle realiziran kljub nasprotovanju.

MR