Dom upokojencev Ptuj prejel certifikat Družini prijazno podjetje

Uradna podelitev certifikata ”Družini prijazno podjetje”, ki jih podeljuje Ekvilib Inštitut v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije, je potekala 9. decembra v Ljubljani.

 

Mag. Vesna Šiplič Horvat, direktorica Doma upokojencev Ptuj: »Ponosni smo, da nam je v mesecu septembru 2022 s sklepom Revizorskega sveta uspelo prejeti osnovni certifikat Družini prijazno podjetje in se tako priključil socialnovarstvenim zavodom s tem certifikatom, ter tako še nadgraditi naše družbeno odgovorno poslovanje, predvsem do zaposlenih in njihovih družin. V Domu upokojencev Ptuj smo se odločili, da bi za povečanje zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu zraven že uvedenih ukrepov, pričeli tudi z uporabo orodij za učinkovitejše upravljanje s človeškimi viri in z izvajanjem ukrepov za izboljšanje delovnih procesov. Glede na notranjo oceno dejanskega stanja smo se v Domu upokojencev Ptuj odločili za načrt vpeljave ukrepov, katerih cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov ter kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Med pomembnejše ukrepe, ki jih je Dom upokojencev Ptuj sprejel ali jih še uvaja spadajo: otroški časovni bonus, tim za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, komuniciranje z zaposlenimi, komuniciranje z zunanjo javnostjo, anketa Družini prijazno podjetje, delovna srečanja/zbori zaposlenih, druženje med zaposlenimi, oglasne deske za zaposlene, izobraževanje vodij na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim, obdaritev otrok zaposlenih, ponudba za prosti čas, psihološko svetovanje ter izmenjevalnica.«

Podlaga za implementacijo certifikata ”Družini prijazno podjetje” je sistem »European Family Audit«, ki ga je razvila nemška organizacija Berufundfamilie in ga trenutno uporabljajo v Sloveniji, Nemčiji, Avstriji, na Madžarskem in v Italiji. Gre za svetovalno-revizorski postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje s človeškimi viri s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

Po uradni podelitvi osnovnega certifikata mora organizacija v 36-ih mesecih implementirati izbrane ukrepe v skladu z izvedbenim načrtom. Po vsakih 12-ih mesecih je organizacija dolžna predložiti letno poročilo o napredku implementacije družini prijaznih ukrepov. Po pozitivni evalvaciji vseh treh letnih poročil s strani revizorja organizacija izpolni pogoje za pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje.