Digitalizacija glasil občin Spodnjega Podravja

V Knjižnici Ivana Potrča Ptuj so ob koncu leta 2022 uspešno zaključili projekt digitalizacije glasil občin Spodnjega Podravja, ki so ga izvedli v sodelovanju s Knjižnico Franca Ksavra Meška Ormož, občinami Spodnjega Podravja, Narodno in univerzitetno knjižnico in izvajalcem digitalizacije, podjetjem Mikrografija, d. o. o.

 

V Knjižnici Ivana Potrča Ptuj že vrsto let uspešno izvajajo projekte digitalizacije publikacij, ki so pomembne za območje Spodnjega Podravja. Digitalizirano gradivo objavljajo na spletnem portalu Digitalna knjižnica Slovenije (www.dlib.si), ki ponuja prost dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja kulture, znanosti in umetnosti. Na portalu lahko prosto dostopamo do periodičnih tiskov, knjig, rokopisov, zemljevidov, fotografij itd. Vzpostavila in upravlja ga Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, vsebine pa prispevajo tudi druge ustanove, med njimi slovenske splošne knjižnice.

Ptujska knjižnica izvaja projekte digitalizacije knjižničnega gradiva že od leta 2005. Iz bogatega fonda, ki ga hranijo, so digitalizirali in v Digitalno knjižnico Slovenije doslej umestili več kot 20 tisoč digitalnih enot gradiva oziroma več kot 200 tisoč strani. Tako so med drugim digitalizirali naše knjižne dragocenosti od 15. stoletja naprej, starejša dela naših pomembnih rojakov, različne zbornike, tovarniška glasila (Aluminij, Ptujski perutninar, V Agisu itd.), izvestja ptujske gimnazije, različne uradne objave in praktično vse osrednje ptujske časopise, od prvega ptujskega časopisa Pettauer Wochenblatt, ki je izhajal leta 1878, pa vse do Štajerskega tednika in njegovih predhodnikov.

Finančna sredstva za izvedbo digitalizacije pridobivamo pri Ministrstvu za kulturo RS v okviru letnega programa izvajanja nalog osrednje območne knjižnice za Spodnje Podravje. Sodelujemo tudi z zainteresiranimi založniki in v dogovoru z njimi posredujejo pri vključevanju izvorno e-nastalih domoznanskih vsebin v Digitalno knjižnico Slovenije.

V letu 2021 smo skupaj s Knjižnico Franca Ksavra Meška Ormož zastavili projekt digitalizacije glasil občin Spodnjega Podravja. K sodelovanju so povabili osemnajst občin Spodnjega Podravja (razen Mestne občine Ptuj, saj so glasilo Ptujčan digitalizirali že leta 2017) in z njimi sklenili dogovor o sodelovanju pri vključevanju gradiva v Digitalno knjižnico Slovenije. K projektu so pristopile občine Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale, Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi.

Slovenske občine, kot jih poznamo danes, so večinoma nastale leta 1994, kmalu zatem so začele izdajati tudi svoja občinska glasila, ki so bila predmet našega projekta digitalizacije. Najprej so zbrali glasila, ki jih hranimo v zbirkah ptujske oz. ormoške knjižnice, manjkajoče izvode pa smo poiskali v arhivih posameznih občin. Starejša glasila so bila večinoma ohranjena samo v tiskani obliki, zato jih je bilo potrebno skenirati, za zadnje desetletje pa so bili na razpolago najpogosteje že digitalni izvodi v obliki pdf, ki smo jih lahko uporabili. Digitaliziranih je bilo tako 611 glasil v tiskani obliki (17.984 strani) in obdelanih 894 glasil v e-obliki (pdf). Ob digitalizaciji tiskanih izvodov je bila izvedena tudi optična prepoznava celotnega besedila, ki omogoča možnost iskanja po vsebini posameznih člankov. To je poleg prostega spletnega dostopa dodana vrednost, ki jo je prinesla digitalizacija tiskanih glasil.

S projektom digitalizacije so na enem mestu ustvarili kompletno digitalno zbirko občinskih glasil občin Spodnjega Podravja, ki so enostavno in prosto dostopna kjerkoli in kadarkoli, hkrati pa bodo varno in trajno shranjena v nacionalnem repozitoriju. Ni pa zanemarljivo niti dejstvo, da se je sodelujočim ustanovam pri kompletiranju glasil ponudila dobra priložnost za natančen pregled in skrbno ureditev lastnih obstoječih zbirk glasil tako v fizični kot tudi digitalni obliki.

Ob zaključku projekta se občinam iskreno zahvaljujejo za sodelovanje, vse občane pa vabimo, da pobrskate po digitalni zbirki občinskih glasil in raziskujete preteklost vaše lokalne skupnosti. Morda boste v njih našli kakšen posebej zanimiv zapis o dogodku ali aktivnosti, pri kateri ste sodelovali tudi sami.

Mira Petrovič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

Vir: mojaobcina.si