Dialog je vedno zagotovljen!

Na Ministrstvu za finance si ves čas prizadevamo za dialog in sodelovanje z vsemi deležniki

 

Obvestilo, da sindikalne centrale ne bodo sodelovale pri delu Ekonomsko socialnega sveta, nas je presenetilo, saj si na Ministrstvu za finance vseskozi prizadevamo za dialog in sodelovanje z vsemi deležniki. Odprti smo za vse tehtne in konstruktivne predloge.

S strani Ministrstva za finance je bilo na seji Ekonomsko socialnega sveta, ki je potekala 23. 4. 2021, pojasnjeno, da so pripombe socialnih partnerjev dobrodošle že tekom javne obravnave, oblikovanje končnega besedila predlogov zakonov pa se bo nadaljevalo po zaključku javne obravnave in pregledu prispelih pripomb. Postopek priprave in sprejemanja posameznih zakonskih predlogov se ne konča niti s sprejemom le-teh na seji vlade, ampak so možne spremembe in dopolnitve tudi v nadaljnjem procesu (amandmaji). S tem so seznanjeni tudi socialni partnerji.

Na seji 23. 4. 2021 je bilo dogovorjeno, da vse tri strani do 30. 4. 2021 predlagajo člane pogajalske skupine. To je do roka storila vladna stran.

Ministrstvo za finance je za sejo, ki je bila predvidena za danes 13. 5. 2021, poslalo vabila vsem predlaganim članom pogajalske skupine. V vabilu sta bila socialna partnerja zaprošena, da do 10. 5. 2021 posredujeta pripombe, da bi bila pogajanja kar najbolj operativna.

Pripomb nismo prejeli, tik pred sestankom pa smo prejeli obvestilo, da sindikalne centrale ne bodo sodelovale pri delu ESS. To nas preseneča, saj si na Ministrstvu za finance vseskozi prizadevamo za dialog in sodelovanje z vsemi deležniki. Odprti smo za vse tehtne in konstruktivne predloge.