Devet slovenskih gradov in dvorcev pristopilo k Cesti gradov

Včeraj je bila v dvorcu Rakičan tiskovna konferenca, na kateri je bil podpisan tudi sporazum o sodelovanju za izvedbo projekta Castle Road – Cesta gradov. S podpisom sporazuma je bilo postavljeno temelje, ki povezuje gradove in dvorce obeh držav ter omogoča skupno trženje in večjo mednarodno prepoznavnost.

Foto: ZRS Bistra Ptuj
Cesti gradov, ki je do sedaj vključevala samo avstrijske gradove in dvorce, se je pridružilo devet slovenskih gradov, med njimi tudi Ptujski grad, grad Ormož in grad Velika Nedelja, ki delujejo v okviru Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, ter grad Slovenska Bistrica v okviru Zavoda za turizem Slovenska Bistrica.

V Rakičanu je bil podpisan Sporazum o sodelovanju za izvedbo projekta Castle Road – Vzpostavitev trajnostnega institucionalnega sodelovanja gradov in dvorcev za razvijanje ter trženje skupnih čezmejnih ponudb, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

Znanstveno raziskovalno središče (ZRS) Bistra Ptuj je partner v projektu Castle Road (cesta gradov), ki je nastal na pobudo avstrijskega društva Die Schlösserstraße, ki na avstrijski strani meje povezuje gradove in dvorce že vrsto let ter tako skrbi za poslanstvo ohranjanja te posebne kulturne dediščine.

Cesti gradov, ki je do sedaj vključevala samo avstrijske gradove in dvorce, se je pridružilo devet slovenskih gradov, med njimi tudi Ptujski grad. Foto: PMPO

Sporazum je podpisan

Sporazum o sodelovanju so podpisali vsi štirje partnerji v projektu: dr. Štefan Čelan, v.d. direktorja ZRS Bistra Ptuj, dr. Robert Celec, direktor RIS Dvorec Rakičan, konzul mag. Andreas Graf von Bardeua, predsednik avstrijskega združenja Schlösserstraße, mag. Josef Wallner župan Deutschlandsberga (projektni partner: Technologiezentrum Deutschlandsberg GmbH), Gilbert Lang, vodja Fundacije Stifung des weiland Stiftung des weiland Fürst Philipp Batthyány zur Erhaltung der alten Güssinger Burg in predstavniki novo pridruženih devetih slovenskih gradov in dvorcev.

V projekt Cesta gradov je ključen tudi ormoški grad; foto: PMPO

»S priključitvijo devetih slovenskih gradov: Ptuj, Ormož, Velika Nedelja, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Lendava, Grad, Negova in Rakičan, se je začela tlakovati cesta gradov tudi na slovenski strani meje. Pred tridesetimi leti so se dvorci in gradovi vzhodne avstrijske Štajerske in južne Gradiščanske združili v društvo Cesta dvorcev in gradov (Die Schlösserstrasse) z namenom združevanja turistične in kulturne ponudbe posameznih gradov,« je povedala Zvonka Lazar Borak, vodja projekta Castle Road, ZRS Bistra Ptuj.

Za zagotovitev nadaljnjega uspeha in ohranjanja te posebne kulturne dediščine, so potrebne nove strategije in ukrepi ter združevanje dvorcev in gradov ne glede na državno mejo, je še dodala Zvonka Lazar Borak in povedala, da je pomembno pokazati zgodovinsko skupno pripadnost in delovanje obrambnih zgradb in s tem izpostaviti njihovo evropsko dimenzijo. »Projekt Castle Road bo zgodovino in kulturo vključenih gradov in dvorcev raziskal iz znanstvenega in turističnega vidika ter jih aktivno povezal. Za počitnikarje na gradovih, družine z otroki in ljubitelje kulturnega turizma bodo razviti posebni čezmejni doživljajski in turistični produkti, ki bodo predmet skupne nacionalne promocije.

Koristi za lokalno okolje

ZRS Bistra Ptuj bo v okviru svojih projektnih nalog v lokalnem okolju izdelala katalog novih ponudbenih potencialov za vključene gradove, nastal bo zgodovinski dokumentiran pregled, v katerem bodo predstavljene zgodovinske povezave, ki obstajajo med obrambnimi utrdbami na obmejnem območju med Slovenijo in Avstrijo.

Grad Velika Nedelja; foto: PMPO

Nastala naj bi tudi zgodovinska revija, ki bo predstavila napete zgodovinske zgodbe iz obmejne regije in tako pritegnila večje število tujih in domačih gostov na gradove in vso bližnjo okolico. Velik poudarek bo na izoblikovanju čezmejne doživljajske ponudbe za družine z otroki.
Vir in foto: ZRS Bistra Ptuj