Danes več kot 257.000 šolarjev v novo šolsko leto

Poletnih počitnic je konec in za 257.369 slovenskih šolarjev se je danes začelo novo šolsko leto. Med njimi je 184.169 učencev in 73.200 dijakov.

Prvi šolski dan na OŠ Hajdina, kjer imajo v novem šolskem letu 34 prvošolcev. Foto: TM
V šolah Spodnjega Podravja je v novem šolskem letu 3.048 prvošolcev, od tega v štirih ptujskih šolah in podružnici 237 prvošolk in prvošolcev. Ptujske osnovne šole bo v novem šolskem letu obiskovalo okrog dva tisoč učencev. Po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je danes prvič skozi šolska vrata vstopilo 21.874 prvošolk in prvošolcev. V vrtce bo vključenih okoli 87.000 otrok. 

Dodatne dejavnosti na področju gibanja in zdravja
V novem šolskem letu so predvidene tri delovne sobote, na račun katerih bodo daljše novoletne in prvomajske počitnice. Na predvidoma 144 osnovnih šolah bodo po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v novem šolskem letu poskusno organizirali razširjen program nekoliko drugače, kot doslej.

Po šolah so danes predstavljali tudi novosti v vzgojno-izobraževalnem sistemu; foto: TM

Na 125 osnovnih šolah so se odločili, da bodo učenkam in učencem omogočili dodatne dejavnosti na področju gibanja in zdravja. Na 19 osnovnih šolah pa bodo poleg spremenjenega razširjenega programa poskusno vrnili obvezno učenje dveh tujih jezikov v zadnji triadi devetletke, obenem pa bo na teh šolah za prvošolčke obvezno učenje prvega tujega jezika, seveda ob predhodnem soglasju staršev.

Z novim modelom razširjenega programa se bo za dve uri tedensko v 7. razredu in dve uri tedensko v 1. razredu povečal obvezni del programa. Učenci se bodo v razširjeni program še naprej vključevali prostovoljno.
Foto: TM