Danes seja spodnjepodravskih županov

ptuj, spodnje_podravje, župani, kolegij

Župani tudi o združevanju nekaterih okrožnih in višjih sodišč

Župani občin Spodnjega Podravja ptujsko-ormoškega območja se bodo srečali današnji seji kolegija, ko bodo med drugim govorili tudi o tihem pritisku države, ki da izvaja proces prikrite centralizacije ter o sofinanciranju izgradnje urgentnega centra Ptuj.

Redno sejo kolegija županov Spodnjega Podravja, ki se bo začela ob 14. uri v veliki sejni dvorani ptujske mestne hiše in na kateri imajo devet točk dnevnega reda, bodo začeli z aktualnimi informacijami poslancev Državnega zbora in državnega svetnika, nadaljevali pa z obravnavo informacij Skupne občinske uprave občin Sp. Podravja in o zbiranju sredstev za sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra Ptuj. Občine so namreč podpisale pismo o nameri za sofinanciranje izgradnje. Precej zanimiva pa bo tudi tema o reorganizaciji območnih enot – izpostav državnih organov, namreč v javnosti je bilo v minulih dneh slišati informacije, da vlada načrtuje združevanje nekaterih okrožnih in višjih sodišč, nekatera manjša okrajna pa da bi celo ukinili. Mediji so objavili, bi okrajno sodišče v Ormožu ukinili, ptujsko okrajno in okrožno pa pripojili mariborskemu okrožnemu. V sklopu tega sicer že delujejo okrožno in okrajno sodišče v Mariboru ter okrajni sodišči v Lenartu in Slovenski Bistrici, zato danes lahko pričakujemo kar glasno razpravo. Sicer pa bodo spodnjepodravski župani danes govorili še o celoviti obnovi vodovodnega sistema v Spodnjem Podravju, o elementarnih nesrečah, kot so pozeba, suša, toča. Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj jim bo predstavil pobudo za spremembo zakonodaje. Na današnji kolegij so vabljeni tudi župani občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi.

TM, Foto: Petv