Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak se je sestal z županjo Mestne občine Ptuj Nuško Gajšek in predstavniki občine z namenom seznanitve s ključnimi temami, kot so stanovanjska politika, kanalizacija, južna obvoznica, upravljanjem z odpadno embalažo, odlagališčem.

“Pogovor danes je bil koristen, predvsem, kar se tiče stanovanjskih politik. Pri reševanju problemov, kot jih ima Mestna občina Ptuj, tangirajo številne občine in lahko pomenijo priložnost številnim, predvsem mladim družinam in stanovalcem v starih mestnih jedrih,” je bil zadovoljen minister Vizjak.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je projekt iz dogovora za razvoj regij pospešil projekt kanalizacije.

“Verjamem, da bomo v jeseni lahko izdali sklep o sofinanciranju projekta in da bo realizirano v tej finančni perspektivi,” je izpostavil minister.

Na temo južne obvoznice se je minister mag. Vizjak seznanil z novim predlogom rešitve in ob tem poudaril, da je

“Vlada RS ta projekt uvrstila na seznam pomembnih investicij, s čimer bo zagotavljala učinkovito pridobivanje dovoljenj oz hitrejšega postopka umeščanja v prostor.”

Krožno gospodarstvo je prihodnost

Na vprašanje dileme odvoza odpadnega blata je minister povedal, da je MOP pripravil spremembo uredbe, »ki sledi načelom krožnega gospodarstva. Torej je mogoče iz odpadkov narediti proizvod pod določenimi strokovno preverjenimi pogoji. Na ustrezni akreditirani inštituciji se predpiše receptura, podjetje, ki to izvaja, mora pridobiti okoljevarstven dovoljenje. Na podlagi tega se lahko meša komunalno blato skupaj z določenim drugim odpadkom v tako imenovani kompozit, ki postane gradbeni proizvod. Tak postopek razviti svet pozna, z novelo uredbe to uveljavljamo tudi v Sloveniji in verjamem, da bo to rešilo velik del problema komunalnega blata tudi v Sloveniji. Načelo ministrstva je, da postanemo samozadostni in ne, da te probleme izvažamo.« Drug možen pristop so termične obdelave. »Nekatere komunalne čistilne naprave že imajo ob čistilni napravi tudi sušilnice, ki izsušijo blato in tako postane energent, ki ga je mogoče termično obdelati in bi se na tak način lahko ogrevali tudi v Sloveniji, kot se to počne v razvitem svetu«, je še povedal minister.

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

DAMIR ŽERAK