Številni se spominjajo dogodkov ob osamosvojitvi, ki so zaznamovali naše kraje. Izmed teh gotovo izstopa dogajanje v Pekrah, ki ima velik zgodovinski simbolni pomen. Ob Pekrskih dogodkih, se je namreč pokazal resen namen prebivalcev (predvsem Perk in Maribora), da bomo voljo po osamosvojitvi, ki smo jo izkazali na plebiscitu, tudi dejansko uresničili. Pekre so tako mejnik v  slovenski zgodovini, kot prvo neposredno merjenje moči agresorske JLA ter slovenske vojske in policije. V kolikor bi takrat Pekre “padle” se slovenska osamosvojitev morda ne bi potekala kot je.

 

Kaj se je pravzaprav dogajalo v Pekrah?

23. maja 1991 je v Pekrah prišlo do incidenta med Teritorialno obrambo in Jugoslovansko ljudsko armado. TO je v okolici učnega centra v Pekrah, kjer se je usposabljala prva generacija nabornikov v samostojni Sloveniji, zajela dva vojaška izvidnika JLA, ki pa so jih kmalu zatem tudi izpustili. JLA je učni center obkolila s tanki in zahtevala izročitev enote TO, ki je priprla izvidnika. Situacija se je na tej točki zaostrila. JLA je želela v Pekre napotiti vojaške okrepitve, vendar so se bližnji prebivalci uprli z živim zidom.

Žal se je ob Pekrskih dogodkih zgodila prva žrtev slovenske osamosvojitve. To je bil Josef Šimčik iz Miklavža na Dravskem polju, ki je življenje izgubil ob tem, ko je oklepno vozilo JLA zapeljalo v množico na Ljubljanski cesti.

 

pekre
Foto: VSO

 

MR