Danes je dan slovenske hrane

dan-slovenske-hrane, tradicionalni-slovenski-zajtrk

Na mizi naj bo tradicionalni slovenski zajtrk

Tradicionalni slovenski zajtrk bo danes ob mleku, kruhu, medu, maslu in jabolkih združil več kot 260.000 otrok v vrtcih in šolah po vsej Sloveniji. Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ), kot osrednje dogajanje Dneva slovenske hrane, naj bi kazal že prve pozitivne učinke po letu 2012, ko je takratna vlada s premierom Janezom Janšo sprejela sklep o razglasitvi dneva slovenske hrane, ki ga obeležujemo vsako leto tretji petek v novembru.

 

Tudi danes bodo po šolah in vrtcih posebej poudarili pomen zdravega prehranjevanja in zagotavljanja hrane iz lokalnega okolja. Še več se bodo pogovarjali o pomenu zajtrka za zdravje, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil, pomenu kmetijstva in čebelarstva ter njunem vplivu na okolje in o pravilnem ravnanju z odpadki.

Sicer pa je glavni cilj oziroma namen razglasitve dneva slovenske hrane podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, sporočajo iz MKGP, hkrati pa tudi ozaveščanje o zajtrku kot pomembnem obroku dneva, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane ter spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju, saj bo mladim poklic pridelovalca in predelovalca prikazan kot nekaj pozitivnega in kot dejavnost za doseganje pomembnih strateških ciljev.

V TSZ so vključeni slovenski vrtci, osnovne šole ter druge institucije oz. javni zavodi, in sicer z namenom, da pomen kmetijstva, živilske industrije, čebelarstva, ohranjanja čistega okolja v povezavi s pomenom zdrave in uravnotežene prehrane ter gibanja spoznajo že otroci ter posledično vse generacije – da skozi idejo o nujnosti zajtrkovanja spoznajo, da je potrebno biti pozoren, kakšno hrano jemo in posledično, da je lokalna hrana ustreznejši izbor. Posebej so izpostavljene posamezne kmetijske panoge: prireja mleka, pridelava žit, čebelarstvo in sadjarstvo.

Pomemben poudarek je tudi na splošnem ozaveščanju mladih o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti. Prav tako ima dan slovenske hrane namen izobraževati, obveščati in ozaveščati o preprečevanju nastajanja odpadkov, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih, racionalnem ravnanju z embalažo in nenazadnje o zmanjševanju količin zavržene hrane, so še ob dnevu slovenske hrane sporočili iz MKGP.

Vse več otrok in odraslih zajtrkuje, pomembno je upadlo uživanje sladkih gaziranih pijač, več pojemo sadja in tudi zelenjave. Številne šole in vrtci v Spodnjem Podravju so zraven že do vsega začetka.                          Foto: TM

Pri dnevu slovenske hrane in izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk v letošnjem letu sodeluje že pet ministrstev, prvič se akciji pridružuje Ministrstvo za okolje in prostor, sodelujejo pa še mnogi drugi partnerji, med njimi tudi Čebelarska zveza Slovenije, Zadružna zveza Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

TM, MKGP