Danes bo 1. seja Otroškega mestnega sveta

V ponedeljek, 14. maja, ob 10. uri bo v veliki sejni sobi mestne hiše na Ptuju 1. redna seja Otroškega mestnega sveta Mestne občine Ptuj.

Na svetovni dan otroka, 20. novembra 2017, in ob 28. obletnici sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah je v okviru Unicefovega projekta v Mestni občini Ptuj za en dan županovanje prevzela Zala Vučak.
Ker pa želijo v Mestni občini Ptuj okrepiti sodelovanje in povezanost med otroki in županom, so sklenili, da bodo vzpostavili Otroški mestni svet Mestne občine Ptuj.
Pravica do participacije je v okviru ene izmed štirih prednostnih področij zapisana v Konvenciji o otrokovih pravicah iz leta 1989. V Mestni občini Ptuj s tem projektom omogočajo otrokom aktivno participacijo in jim dajejo možnost, da lahko javno spregovorijo in predstavijo svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas.

Vabljenih vseh 24 predstavnikov osnovnih šol s Ptujskega

Otroški mestni svet Mestne občine Ptuj je sestavljen iz 24 predstavnikov ptujskih osnovnih šol, vodita pa Miran Senčar, župan Mestne občine Ptuj, in Zala Vučak, mini županja. Vsi vabljeni na ponedeljkovo prvo sejo so prejeli tudi predlog dnevnega reda in gradivo za sejo.

Pozdravnemu nagovoru župana Senčarja in mini županje Zale Vučak bo sledilo imenovanje podžupana in podžupanje, seznanili se bodo s projektom »Ptuj – otrokom prijazno Unicefovo mesto«, predstavljena bodo ključna sporočila Unicefove raziskave o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji, ob koncu seje pa je na dnevnem redu še predstavitev projekta Varne točke v Mestni občini Ptuj.
Vir: MO Ptuj (fotografija je simbolična)