Dan Evrope

Vsako leto 9. maja praznujemo dan Evrope. Spominjamo se leta 1950, ko je tedanji francoski zunanji minister Robert Schuman na ta dan predstavil deklaracijo z osrednjim predlogom za vzpostavitev nadnacionalnega gospodarskega sodelovanja v Evropi. Glavni motiv tega predloga je bila zagotovitev pogojev za trajni mir in boljše sodelovanje v Evropi. Njegove zamisli so sprožile proces evropske integracije in leto pozneje je bila oblikovana Evropska skupnost za premog in jeklo, iz katere sta pozneje izšli Evropska gospodarska skupnost in Evropska unija.

 

Letošnje leto lahko Slovenci še bolj čutimo Evropsko unijo in Evropska unija Slovenijo, saj bo Slovenija čez manj kot dva meseca prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije. Kot zadnja iz tria predsedstev z Nemčijo in Portugalsko se bo Slovenija prednostno posvečala iskanju rešitev na tistih področjih, ki terjajo nujno obravnavo ali pa so strateškega pomena za nadaljnje boljše delovanje Unije ter njen položaj v svetu.

Posebno pozornost bomo posvetili izboljšanju odpornosti Evropske unije na različne oblike kriz, kot je pandemija. Posvetili se bomo gospodarskemu okrevanju in v ospredje postavili aktivnosti za krepitev strateške avtonomije EU. Opozorili bomo na potrebo po zavestnem ohranjanju evropskega načina življenja, spoštovanju vladavine prava in enakih meril za vse. Posvetili se bomo tudi krepitvi položaja Unije v svetu. V tem okviru si bomo prizadevali za okrepitev odnosov s transatlatskimi partnerji ter državami v sosedstvu, še posebej na Zahodnem Balkanu, kjer si želimo napredka na področju procesa širitve EU.

Prav tako bomo odgovorno in zavzeto sodelovali pri vodenju Konference o prihodnosti Evrope, ki se s slovesno otvoritvijo v Evropskem parlamentu v Strasbourgu pričenja prav na današnji dan. V njenem okviru bodo širom Unije v obdobju do prihodnje pomladi organizirane številne javne razprave s strokovno javnostjo in civilno družbo. Cilj je, da pridobitve evropskega integracijskega procesa približamo evropskim državljankam in državljanom. Obenem je to priložnost za oblikovanje novih predlogov, kako ohraniti mirno in varno ter zdravo in socialno Evropsko unijo, ki bo sposobna premagovati krize in se iz njih učiti. Verjamemo, da prav Evropska unija lahko ponudi vrsto dobrih rešitev, ki jih države članice samostojno ne bi mogle doseči in da si je zato vredno prizadevati za njen nadaljnji napredek – natanko tako, kot je pred 71 leti predvidel Robert Schuman.