Cenejša nafta za kmete in njena kvaliteta

V prvih dneh, odkar se je pričela uporabljati kmetijska nafta, je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) prejela številne klice članov, ki jih najbolj skrbita kakovost goriva in dostopnost črpalk, ki ponujajo gorivo za kmetijsko mehanizacijo, so zapisali na kgzs.si

 

Mnogi pozabili na davčno številko

V prvih dneh uporabe kmetijske nafte smo po poizvedovanjih pri trgovcih ugotovili, da prihaja do težav predvsem zato, ker mnogi pozabijo na svojo davčno številko. To morajo namreč poleg enotne matične številke (EMŠO) sporočiti prodajalcu, ki jih nato poišče v bazi. Enolična identifikacija oznaka (EIO), ki jo je davčni organ dodelil upravičencu, je namreč sestavljena iz davčne številke in zadnjih treh številk EMŠA in ni v obliki kartice, ampak jo mora uporabnik sporočiti trgovcu. Kmete zato prosimo, naj imajo ob nakupu kmetijske nafte vedno pri sebi osebno izkaznico in davčno številko. V sistemu E-davki si lahko tudi natisnejo QR kodo ali jo prenesejo na telefon.

Primeri EIO za fizično osebo, ki za tekoče leto izpolnjuje pogoje za nakup goriva za kmetijstvo:

Janez Novak

Davčna številka: 12345678

EMŠO: 3112900500123

Enolična identifikacijska oznaka (EIO): 12345678123

Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki se ukvarjajo s kmetijsko ali gozdarsko dejavnostjo

Številka EIO je sestavljena iz davčne številke pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika in zadnjih treh številk EMŠA, ki jo določi pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik za nakup goriva za kmetijstvo .

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik preveri upravičenost  za nakup goriva za kmetijstvo z vpisom davčne številke. EIO se pravni osebi in samostojnemu podjetniku posamezniku ne dodeli.  Dodeli se fizični osebi, ki jo upravičenec določi za nakup goriva za kmetijstvo, preko zaprtega portala eDavki v okviru vpogleda »NF-KmetDizel – Pregled in urejanje kupcev goriva za kmetijstvo«.

Kakovost goriva

Številne kmete skrbi, ali je gorivo kakovostno in ali lahko ob dolgoročni uporabi poškoduje kmetijsko mehanizacijo. KGZS je v pogovorih z resornim ministrstvom vedno izpostavila skrb glede kakovosti goriva za kmetijstvo in dobila zagotovilo, da gorivo izpolnjuje fizikalno-kemijske lastnosti, kot jih zahteva prenovljeni standard SIST 1011 in standard za dizelska goriva SIST EN590.

KGZS je lani, ob predstavitvi predloga sprememb, naročila laboratorijske analize kakovosti goriva. Vsem večjim prodajalcem kmetijske mehanizacije smo poslali vprašanja, ali bodo kakšne težave pri uveljavljanju garancije, če se bo kot gorivo uporabljalo ekstra lahko kurilno olje. Povsod smo dobili odgovore, da v kolikor bo gorivo ustrezalo standardom, ne bo težav pri uveljavljanju garancije. Na KGZS so dobili tudi izpis iz tehnične dokumentacije proizvajalca traktorjev Fendt, kjer je zapisano, da je kot gorivo dovoljeno tudi ekstra lahko kurilno olje, če je to dovoljeno za uporabo v posamezni državi. Prav tako je KGZS naročila primerjalno analizo vzorcev dveh največjih prodajalcev goriva v edinem akreditiranem laboratoriju v državi. Vzeti so bili vzorci dizelskega goriva in ekstra lahkega kurilnega olja. Analize so pokazale, da odstopanj od mejnih vrednosti ni, vsi rezultati so bili skladni z Uredbo o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv (Uradni list RS št. 74/11, 64/14, 36/18) in s standardom SIST EN 590:2022. KGZS bo ponovno izvedla analize kmetijske nafte in preverila, če gorivo pri prodajalcih ustreza zahtevanim standardom.

Dostopnost goriva

KGZS je Ministrstvo za finance ves čas opozarjala, da mora biti prodajna mreža goriva razvejana po vsej državi. Po zagotovilih, ki smo jih prejeli, je na voljo na okoli 260 prodajnih mestih po Sloveniji. Možna je tudi dostava goriva na dom.

Seznam črpalk, ki ponujajo kmetijsko nafto, je v prilogi. Petrol zagotavlja, da bo do konca januarja gorivo na voljo še na dodatnih 32 prodajnih mestih.

Vračilo trošarine za preteklo leto

Za 2022 velja še stara ureditev, torej sistem vračila. Za gorivo, porabljeno za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v letu 2022, bo vračilo 70 odstotkov trošarine potekalo tako kot do sedaj. Zahtevki se bodo vlagali elektronsko, od 1. januarja do 30. junija 2023.

Elektronski zahtevek za vračilo trošarine se vloži v informacijski sistem za predložitev dokumentov s področja trošarin (IS E-TROD), do njega pa se dostopa prek sistema eDavki. Vlagatelji lahko zahtevek vložijo sami ali pa za to pooblastijo drugo osebo.

OMV črpalke s kmetijsko nafto.

Petrol črpalke s kmetijsko nafto. 

Vir: http://www.kgzs.si