Celovita obnova vodovodnega sistema v občini Ormož

Obnova vodovodnega sistema Ormož.

Na spletnem portalu Net-tv.si poročajo, da so se v občini Ormož v partnerstvu z občinama Sveti Tomaž in Središče ob Dravi odločili za projekt celovite obnove vodovodnega sistema. Slednje, zaradi dotrajanosti vsako leto povzroča ogromne količine izgube pitne vode. Gre za nujno, a hkrati tudi gradbeno zahtevno in finančno obremenjujočo investicijo, ki jo bodo izvajali v več fazah. Skupaj bo namreč urejenih kar 36 kilometrov vodovodnega omrežja navaja portal Net-tv.si.

V sklopu prve faze projekta je predvidena celovita rekonstrukcija cevovodov v dolžini približno 25 kilometrov, kar nakazuje na dejstvo, da občina sledi državnim in evropskim direktivam učinkovitega upravljanja z pitno vodo.

“Občina Ormož sledi na kvaliteti oskrbe z vodo, vrednost projekta je preko 7 milijonov evrov, od katerih je 4,7 milijona evrov nepovratnih sredstev, dobre 3 milijone evrov pa zagotovimo omenjene občine” je povedal župan Ormoža, Danijel Vrbnjak.

Župan Danijel Vrbnjak je napovedal, da je zelo verjeten začetek gradbenih del že v mesecu aprilu, projekt pa bo v več fazah končan v roku dveh let, so povedali na Net-tv.si.

Občina Ormož je načeloma dobro pokrita s samim vodovodnim omrežjem, prihaja pa ponekod tudi do zapletov, kjer zaradi geografskih in drugih terenskih značilnosti vodovoda ni mogoče vzpostaviti ali ga priključiti na javno vodovodno omrežje.

Na območju deponije odpadkov Dobrava, ki je zaprto, je po zahtevah Agencije RS za okolje potrebno urediti izcedne vod iz odlagalnega polja. Trenutno stanje, je takšno, da se čiščenje izcednih voda izvaja obstoječi rastlinski čistilni napravi, od koder se voda vrača na odlagalno polje, nekaj pa se jih vozi na ČN Ormož. Zaradi tega je bilo potrebno najti trajnejšo rešitev, ki bo zadostila zahtevam ARSA. Investicija pa je praktično že v zaključni fazi, navaja Net-tv.si.

Vir: Net-tv.si

MR