Čas za dobre novice!

Nova izdaja Najboljših novic iz sveta v slovenščini

 

Najboljše novice iz sveta so ponovno izšle v slovenščini.

Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi tokrat koordinira platforma SLOGA.
Zgodbe Najboljših novic iz sveta, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo pozitivna sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen. V časopisu tako lahko preberemo, zakaj ljudje živimo dlje, kakšne so pozitivne posledice vedno večjega območja zaščitenih morij, o velikem napredku pri dvigu življenjskega standarda milijonov ljudi v nekaj desetletjih in soočanju s pandemijo novega koronavirusa.

Izdajo novic spremlja tudi posebna spletna stran Najboljših novic iz sveta, ki prinaša še več dobrih novic, tudi v video in avdio formatu.

»Zdi se, da nas obkrožajo le slabe novice – nenehne težave, vojne, nemiri, neenakosti. V medijih lahko le redko preberemo pozitivno zgodbo, ki ponuja rešitve za globalne izzive. Kaj šele, da bi prebrali takšno zgodbo iz drugega konca sveta. Več ljudi, kot je seznanjenih z napredkom in rešitvami, ki jih ima svet že na voljo, več jih lahko prispeva k uporabi teh rešitev. Zato so nastale Najboljše novice iz sveta,« namen časopisa pojasni Patricija Virtič iz platforme SLOGA.

Prek Najboljših novic iz sveta želimo posredovati dobre novice o resničnih dosežkih razvojnega sodelovanja, ki jih več kot 15 let soustvarja tudi Slovenija. Z mednarodnim razvojnim sodelovanjem prispevamo k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju. Hkrati prevzemamo soodgovornost za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in doseganje trajnostnega razvoja povsod v svetu.

»Dobro je, da vemo, kaj in v kolikšni meri se je zaradi različnih partnerstev spremenilo na bolje, npr. uporaba alternativnih virov, zmanjševanje izpustov, kmetijstvo, prilagojeno podnebnim spremembam, pozitivne rešitve na področju gospodarstva, daljše življenje. V Najboljših novicah iz sveta smo jih predstavili zgolj nekaj. Upamo, da nas bodo vse skupaj spodbudile, da se tudi sami vključimo v izgradnjo sveta, pravičnega do ljudi in planeta,« zaključuje Virtičeva.

Projekt z izvirnim naslovom “World’s Best News” se je leta 2010 razvil na Danskem in je zgleden primer konstruktivnega novinarstva in prostovoljskega angažiranja pri širjenju pozitivnih informacij o ključnih razvojnih temah. V nekaj letih se je razširil v številne evropske države. Najboljše novice iz sveta so v Sloveniji izšle leta 2015, 2016, 2019 dve izdaji in 2020. Zadnje tri izdaje vsebujejo tudi uspešne zgodbe slovenskih nevladnih organizacij.

Platforma SLOGA združuje slovenske nevladne organizacije s področja razvoja, globalnega učenja in humanitarne pomoči.

Preberite:

Najboljše novice iz sveta 2020 – posamične strani

Najboljše novice iz sveta – časopisna postavitev

Obiščite spletno stran

Dodatne informacije:
Patricija Virtič
[email protected]
031 410 550

Nekatere pretekle izdaje v slovenščini s slovenskimi zgodbami:

Najboljše novice iz sveta na temo podnebnih sprememb
Najboljše novice iz sveta na temo enakosti spolov

Najboljše novice iz sveta so del projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Vir: Sloga

MR