Brezplačno parkiranje na Ptuju! Ampak ne za vse! Kdo lahko brezplačno parkira?

Parkiranje ponovno plačljivo
Parkiranje ponovno brezplačno. Foto:; Pixabay

Ker je od ponedeljka dne 16. novembra 2020 zaustavljen javni potniški promet, Mestna občina Ptuj od 17. novembra 2020 omogoča brezplačno parkiranje na plačljivih zunanjih javnih parkiriščih in parkirnih mestih (modra cona), ki so v lasti Mestne občine Ptuj in niso zaprta z zapornico.

Do brezplačnega parkiranja so upravičeni zaposleni, ki za prihod na delo uporabljajo javna prevozna sredstva in so imetniki mesečne vozovnice za november ali letne vozovnice.

Dovolilnice/potrdila o upravičenosti do brezplačnega parkiranja izdaja upravljavec z javnimi parkirnimi površinami Javne službe Ptuj, d. o. o.

Brezplačno parkiranje velja do ponovne vpostavitve javnega potniškega prometa.

MR