Borzna cena plina za 40% nižja od slovenske “kapice” – Gospodinjstva bi lahko prihranila na računih za energijo!

Borzna cena plina za gospodinjstva je trenutno 40% nižja od slovenske “kapice”, kar bi lahko pomenilo velik prihranek za gospodinjstva. Glede na trenutno nizke cene plina na svetovnem trgu, bi bile nižje cene plina tudi v Sloveniji smiselne, saj bi to gospodinjstvom olajšalo plačevanje računov za energijo.

 

V Sloveniji imajo ceno plina regulirano s strani države, kar pomeni, da se ta cena ne spreminja glede na borzno ceno plina, temveč je omejena na določeno “kapico”. Če bi cena plina sledila borzni ceni, bi lahko gospodinjstva prihranila pri nakupu plina in s tem zmanjšala svoje stroške za energijo.

Slovenija se sooča z visokimi cenami energije, zato bi bilo smiselno, da bi država preučila možnost spremembe sistema regulacije cene plina, da bi sledila borzni ceni. To bi lahko pomenilo tudi zmanjšanje stroškov za gospodinjstva, ki bi s tem imela več denarja na voljo za druge potrebe.

MR