Bistra Ptuj zaključila dva evropska projekta: ISTER in TalentMagnet

Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj je konec lanskega leta skupaj s partnerji v podonavski regiji uspešno zaključilo dva evropsko sofinancirana mednarodna projekta: ISTER in TalentMagnet.

 

Projekt ISTER, ki ga je sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj, je naslavljal izziv diskontinuitete rimske dediščine in temeljil na rabi kulturne in naravne dediščine oziroma Rimske ceste. Glavni cilj projekta je bil odkrivanje in revitalizacija starorimskega cestnega omrežja vzdolž podonavske regije kot ključnega gonila promocije teritorialnega razvoja.

V sklopu projekta so partnerji razvili metodološki okvir za kartiranje deležnikov, na podlagi katerega je nastal katalog rimskih cest in naselbin v Podonavju, ob tem pa so se dogovorili še za skupno strategijo znamčenja, ki bo povečala njihovo prepoznavnost. Razvili so tudi inovativni spletni atlas rimskih poti in izdali priročnik.

Projekt TalentMagnet je bil namenjen izboljšanju institucionalnih zmogljivosti mest za preprečevanje odhoda mladih iz domačih okolij. Partnerji iz izobraževalnega sektorja, podjetništva, politike in civilne družbe so skupaj oblikovali strategije, razvili orodja in s pomočjo pilotnih aktivnosti izboljšali institucionalne zmožnosti ter razvili strateške predloge in vzpostavili model medsektorskega sodelovanja.

Projekta sta uspešen primer mednarodnega sodelovanja in potrjujeta Bistro Ptuj kot pomembno središče za znanost in razvoj v podonavski regiji.

Vir: net-tv.si