Anton Leskovar tretjič na županske volitve

Če je ob lanskem občinskem prazniku aktualni župan Občine Kidričevo Anton Leskovar dejal, da v občini pri odločanju vlada moč argumentov, pri razporejanju financ složnost občinskega sveta, občina pa je zaradi tega posledično »gradbišče prihodnosti«, ob letošnjih lokalnih volitvah temu s ponosom pritrdi in doda, da si tega želi tudi v prihodnosti.

Župan Anton Leskovar; foto: arhiv občine
V Občini Kidričevo se ob aktualnem županu Antonu Leskovarju, ki ga kandidira SDS, v boj za županski stolček podajata še podjetnik Danijel Zajc, kandidat stranke SD, in Damjan Medved, kandidat SLS. Volilna kampanja pred nedeljskimi volitvami se danes zaključuje in dan pred volilnim molkom bodo kandidati še izkoristili za druženja z volivci. Anton Leskovar s svojo ekipo zaključno prireditev volilne kampanje z naslovom Na poti razvoja prireja danes od 16. ure dalje v Lovrencu na Dr. polju.

Kanalizacijsko omrežje po celotni občini, kmalu odprtje Wake parka v gramoznici Pleterje

Leskovar je po osmih letih vodenja Občine Kidričevo pravi, da je program in predvolilne obljube v večini izpolnil, nekatere celo presegel, odločnost, enotnost in skupna potrpežljivost pa da so vrline in prednosti, ki so botrovale uspehom zadnjih dveh mandatov.

»Obljubil in izvedel sem projekte, ki so bili realni, izvedljivi in naš skupni cilj. Zato lahko obdobje preteklih osme let županovanja povzamem kot zelo investicijsko in razvojno naravnano, to je bilo obdobje ustvarjanja kakovostnejšega bivalnega okolja in kvalitete bivanja v naši občini,« je povedal Leskovar.

V občini so pred dnevi predstavili potek ureditve Športno-rekreacijskega centra Pleterje

Sicer pa smo v zadnjem času velikokrat slišali, da ima celotna Občina Kidričevo zgrajeno novo kanalizacijsko omrežje, kmalu naj bi tako bilo tudi pri javni razsvetljavi in optičnem kablu.

V zadnjih osmih letih so izgradili in rekonstruirali več kot 25 km cest in z EU sredstvi obnovili mrežo poljskih in kategoriziranih poti. Revitalizirali so gramoznico v Strnišču in dosegli pričetek izgradnje Športno-rekreacijskega centra Pleterje (Wake park Zeleno jezero), enega najzahtevnejših projektov v občini, saj so po dolgih šestih letih ubadanja z državno birokracijo prišli do pričetka del tudi v gramoznici Pleterje.

Na nedavni novinarski konferenci so predstavili potek del v gramoznici Pleterje, kjer nastaja sodoben športno-rekreacijski center; foto: TM

Dela v gramoznici so v polnem teku, park bo opremljen z vlečnico za smučanje in deskanje na vodi, kampom, gostinsko ponudbo, tribunami za gledalce, poletnim kopališčem, otroškimi igrišči, pojasni Leskovar, ki je o novi pridobitvi, ki bo odprta spomladi prihodnje leto, spregovoril tudi na nedavni novinarski konferenci v Občini Kidričevo.

Občina Kidričevo je z evropskimi sredstvi v celoti uredila center Cirkovc, parkirišča v naselju Kidričevo, pričeli so z obnovo centra Lovrenc na Dr. polju, obnovili Dvorec Sternthal, zgradili novi Zdravstveni dom Kidričevo, obnovili stari zdravstveni dom ter ga preuredili v Dnevni center aktivnosti. Na OŠ Cirkovce in OŠ Kidričevo s podružnico Lovrenc so izvedli energetsko sanacijo objektov in tako znižali stroške ogrevanja. Uredili so kotičke za medgeneracijsko druženje, izgradili električne polnilnice na več lokacijah po občini, z zadovoljstvom pove Anton Leskovar.

Uspešni z Dnevnim centrom, prepoznavni s Parkom pod tisočerimi zvezdami

»Posebno pozornost smo namenili ranljivim skupinam z vzpostavitvijo Dnevnega centra v Kidričevem, podporo delovanju Družinskega centra, sofinanciranju vsakoletnega letovanja otrok, z izvedbo Parka pod tisočerimi zvezdami, s podporo društvenim aktivnostim in vključevanju le teh v občinske prireditve, Park pod tisočerimi zvezdami in s sodelovanjem s pobratenimi občinami Ugljevik in Crikvenica ter aktivnostmi Fundacije V objemu skupnosti.
Podpora delovanju športnim, gasilskim kulturnim in drugim društvom se je izkazala kot zelo potrebna in zelo učinkovita. Sodelovanje z društvi daje odlične rezultate,« v predstavitvi dosežkov pove aktualni kidričevski župan, ob tem pa spomni, da ima Občina Kidričevo tudi svoj denar – BON Sternthal ter občinsko blagajno, s katero občanom privarčuje stroške provizije pri plačevanju položnic.

Kmalu tudi kolesarska mreža po občini

V lokalni skupnosti pa so pripravljeni tudi že na novo finančno perspektivo z novo pripravljenimi projekti in zagotovljenimi evropskimi sredstvi, pojasni Leskovar in doda, da projektov sicer še niso izvedli, saj so vezani na evropsko finančno perspektivo 2019 in 2023.

Izgradnja kolesarskih povezav, ki bodo industrijsko cono talum povezale s Ptujem Majšperkom in Pragerskim, bo eden večjih projektov; foto: arhiv občina

»Med te projekte spadajo nove kolesarske steze, torej zgradnja kolesarske mreže po občini, izgradnja nove obvoznice Kidričevo, ki bo razbremenila tovorni promet čez Kidričevo in dograditev industrijske cone Talum. Naš program 2018-2022 je ponovno realen in izvedljiv z dobro ekipo, sam pa sem si s trdim delom v prejšnjih dveh mandatih pridobil veliko izkušenj, znanja in prispeval pomemben del k razvoju občine. Pri odločitvah je potrebno tehtati argumente in upravičenost za prihodnost s poudarkom na plemenitenju občinskih sredstev,« je še povedal županski kandidat Anton Leskovar, ki tudi v prihodnosti, če bo znova izvoljen, obljublja trdo delo ter odgovoren in preudaren pristop k vodenju občine Kidričevo.
Foto: TM, arhiv občine