Anica Užmah ponovno imenovana za direktorico ptujske bolnišnice

Svet zavoda Splošne bolnišnice Ptuj je na četrtkovi seji soglasno imenoval Anico Užmah za direktorico bolnišnice. Užmahova je bolnišnico že vodila do junija 2022 in bo po pridobitvi soglasja s strani ustanovitelja ponovno prevzela vodenje. Do takrat bo bolnišnico kot v. d. direktorja še naprej vodil Aleksander Voda.

 

Svet zavoda, ki ga vodi Simon Zore, je razpis za mesto direktorja objavil 3. maja, s tem pa določil desetdnevni rok za prijavo. Na razpis je prispelo več vlog, med katerimi so bile štiri takšne, ki so ustrezale razpisnim pogojem. Po opravljenih pogovorih so na sredini seji za štiriletni mandat soglasno imenovali Anico Užmah.

Užmahova je zavod že uspešno vodila med leti 2018 in 2022. V tem času ji je uspelo stabilizirati poslovanje bolnišnice, ki je zadnja tri leta njenega mandata zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki. Poleg tega so se izboljšale likvidnostne razmere zavoda, začela pa se je tudi gradnja urgentnega centra, ki je letos zaključena.

Kljub uspehom Užmahove prejšnji svet zavoda ni podaljšal njenega mandata, ampak je na mesto direktorja imenoval Aleksandra Vodo. Vendar Voda ni dobil soglasja ministrstva za zdravje zaradi mnenja Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki je izražalo nezaupanje.

Sedanji svet zavoda je po novem razpisu ponovno imenoval Anico Užmah za direktorico. Pred njenim uradnim prevzemom položaja so si premislili in Vodi podaljšali mandat v. d. direktorja, vendar po pridobitvi soglasja ministrstva za zdravje bo vodenje prevzela Anica Užmah.

MR